Svatý Otec – František

Doporučujeme

 

Arcibiskup Dominik kardinál Duka OP

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Ex libris Jan Lebeda

Ex libris Jan Lebeda

Vítejte na webu Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

Doba postní

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Neděle, 01 Březen 2015 10:42 Napsal uživatel P. Jaroslav Kučera Sobota, 28 Únor 2015 00:00

Postní plátno na hlavním oltáři rozdělovského kostela

  • 1. březen 2. NEDĚLE POSTNÍ mše od 8.30 hodin mše v Buštěhradě v 10.45 a u sv. Prokopa v Libušíně od 16 hodin
  • 2. březen pondělí po 2. neděli postní mše od 18 hodin
  • 3. březen úterý po 2. neděli postní mše od 7 hodin
  • 4. březen středa po 2. neděli postní mše od 18 hodin / připomínka sv. Kazimíra

  • 5. březen čtvrtek po 2. neděli postní mše od 7 hodin
  • 6. březen pátek po 2. neděli postní 1. pátek v měsíci pobožnost Křížové cesty od 17.30 hodin mše od 18 hodin následuje pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu / Výuka náboženství a kroužek zpívání se uskuteční v obvyklých časech

  • 7. březen sobota po 2. neděli postní 1. sobota v měsíci Večeřadlo od 16.30 hodin mše od 17 hodin poté adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní / připomínka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic

  • 8. březen 3. NEDĚLE POSTNÍ DĚTSKÁ MŠE od 8.30 hodin mše v Buštěhradě v 10.45 a u sv. Prokopa v Libušíně od 16 hodin

První skrutinium pro katechumeny

 

Vycházejí postní a velikonoční Prameny 2/XIX

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Pondělí, 16 Únor 2015 17:42 Napsal uživatel Tomáš Mandlík Pondělí, 16 Únor 2015 17:21

Vydáváme postně-velikonoční číslo farního časopisu PRAMENY. Čtenář v něm nalezne, po Slově na cestu od rozdělovského faráře P. Jaroslava Kučery, další díl katecheze Josefa Hřebíka (Základy víry XIV. část); o barokních freskách s tématem Eucharistie v kladenském zámku píše Vladimír Přibyl. Čtenáře zaujme reportáž o Taize na Kladně a otevíráme již sedmou kapitolu církevních dějin regionu – Nad kronikou školských sester v Budeničkách. Vše doplňují příspěvky dopisovatelů z farnosti, kronika a praktické kalendárium. Na stolku v kostele by měl být nový výtisk časopisu k dispozici v První neděli postní 22. února.

Ke stažení zde

   

Půlnoční ve Zbečně s rozdělovskou farní kapelou

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Pátek, 19 Prosinec 2014 14:47 Napsal uživatel Kateřina Přibylová Neděle, 11 Květen 2014 12:13

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás již tradičně pozvat na půlnoční do Zbečna, kde doprovodíme rytmickými zpěvy sváteční liturgii vigilie Slavnosti Narození Páně, hlavním celebrantem bude P. Angelo Scarano, S. S. L., Th.D. … začínáme skutečně o půlnoci 24. 12. v kostele sv. Martina, je kousek nad řekou … těšíme se na setkání s vámi … rozdělovská farní kapela

Plakátek ke stažení zde

   

Vycházejí adventní Prameny 1/XIX

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Pondělí, 16 Únor 2015 17:31 Napsal uživatel Tomáš Mandlík Pondělí, 24 Listopad 2014 18:01

Tiskneme adventní číslo farního časopisu PRAMENY. Čtenář v něm nalezne, po Slově na cestu od rozdělovského faráře P. Jaroslava Kučery, další díl katecheze Josefa Hřebíka (Základy víry XIII. část). Jistě zaujmou vzpomínky Marie Hladíkové na cestu za svatořečením sv. Anežky České do Říma před 25 lety a také rozhovor s karmelitánem P. Janem Pořízem OCD o 500. výročí narození sv. Terezie z Avily, které si připomeneme v příštím roce. Otevíráme již šestou kapitolu církevních dějin regionu – Nad kronikou školských sester v Budeničkách, a prostor věnujeme také setkání Taize na přelomu tohoto a příštího roku. Vše doplňují příspěvky dopisovatelů z farnosti, kronika a praktické kalendárium. Na stolku v kostele by měl být nový výtisk časopisu k dispozici v První neděli adventní 30. listopadu.

Ke ztažení zde

 

   

26. 9. 2014 - Předání kulturní ceny Karla IV. na Karlově s rozdělovskou účastí

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Sobota, 27 Září 2014 17:45 Napsal uživatel Tomáš Linhart Sobota, 27 Září 2014 17:17

Slavnostní ceremoniál v pražském kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově proběhl za přítomnosti význačných osobností společenského a kulturního života. Úvodní slovo přednesl rektor kostela ThDr. Jiří Svoboda a Věra Blažková - předsedkyně Kulturního spolku Cáchy-Praha. Proslovům a zdravicím v českém a německém jazyce naslouchalo početné auditorium, ve kterém tvořila „ostrůvek“ také skupinka farníků z Rozdělova, která doprovodila faráře P. Jaroslava Kučeru. Naše pozornost byla věnována slovům pražského arcibiskupa Dominika kardinála Duky. Následovali další význačné osobnosti. Krom primátora hlavního města Prahy RNDr. Tomáše Hudečka zazněla od řečnického pultu také slova primátora statutárního města Kladna Ing. Dana Jiránka.

Cena, kterou Kulturní spolek Cáchy-Praha každoročně uděluje, je nazývána dle císaře Karla IV. proto, že jeho osoba obě města historicky spojuje. V roce 1347 byl v Praze korunován českým králem a o dva roky později v Cáchách králem římsko-německým. Tento rok převzal cenu z rukou rektora ČVUT prof. Václava Havlíčka primátor západoněmeckých Cách Marcel Philipp, který byl oceněn za rozvoj kontaktů mezi oběma městy i česko-německých vztahů. Celým večerem hudebně doprovázel Koncertní sbor Zvonky a Komorní sbor Abbellimento. Po skončení vydařeného programu následovalo malé pohoštění, kde nechyběly výtečné dobroty, jež dovezly také sestry z Rozdělova.

Snímky ke shlédnutí zde

   

Strana 1 z 26