Svatý Otec – František

Doporučujeme

 

Arcibiskup Dominik kardinál Duka OP

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Ex libris Jan Lebeda

Ex libris Jan Lebeda

Vítejte na webu Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

24. týden v mezidobí

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Neděle, 14 Září 2014 12:18 Napsal uživatel P. Jaroslav Kučera Sobota, 13 Září 2014 00:00

  • 14. září SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE DĚTSKÁ MŠE od 8.30 hodin mše v Buštěhradě v 10.45 a u sv. Prokopa v Libušíně od 16 hodin

  • 15. září pondělí Památka Panny Marie Bolestné mše od 18 hodin

  • 16. září úterý Památka sv. Ludmily, mučednice mše od 7 hodin / vikariátní setkání kněží ve františkánském klášteře v Hájku mše od 9 hodin

  • 17. září středa Nezávazná památka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků mše od 18 hodin

  • 18. září čtvrtek 24. týdne v nezidobí mše od 7 hodin / V 18 hodin adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní s meditacemi a zpěvy z Taizé

  • 19. září pátek 24. týdne v mezidobí mše od 18 hodin / Výuka náboženství proběhne od 14 hod. a 15 hod. / Kroužek zpívání - dětská scholička odstartuje od 26.9.14
  • 20. září sobota Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků mše od 7 hodin / V 11 hod. poutní mše ke sv. Ludmile v Tetíně celebruje generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Michael Slavík, Th.D.

  • 21. září 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ mše od 8.30 hodin mše v Buštěhradě v 10.45 a u sv. Prokopa v Libušíně od 16 hodin

 

Sobota 20. září

Mariánská pouť v Kamenných Žehrovicích

Poutní mše od 10 hodin

Celebruje P. Jaroslav Ptáček O.Cr.

Hudebně doprovází rozdělovský chrámový sbor

 

 

Neznámá historie – letos si připomínáme 20 let od úmrtí rozdělovského kaplana P. Jaroslava Tománka

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Čtvrtek, 24 Červenec 2014 18:13 Napsal uživatel Vladimír Přibyl Čtvrtek, 24 Červenec 2014 00:00

Před několika dny jsme získali cenné informace – medailonek – o P. Jaroslavu Tománkovi, duchovním, který působil při rozdělovské farnosti, resp. expozituře v letech 1941-1948, následně emigroval do USA, kde před dvaceti lety – v roce 1994 – zemřel. Autorem textu je Jiří Hanusek, syn neteře P. Jaroslava Tománka - Marie Hanuskové (roz. Tománkové).

Jaroslav Tománek se narodil 16. 2. 1913 ve Sviadnově u Místku jako nejmladší dítě zámečníka Leopolda Tománka a Angely (Anděly), rozené Kabrdové. Od podzimu roku 1919 začal chodit do pětitřídní obecné školy, kterou v roce 1924 ukončil s výborným prospěchem ve všech předmětech a bez jediné zameškané hodiny. Jeho zjevné studijní předpoklady zřejmě rozhodly o tom, že namísto tradičního zámečnického řemesla, kterému se vyučil i jeho starší bratr Vilém, se Jaroslav Tománek bude vzdělávat na osmiletém Státním československém reálném gymnáziu v Místku, na které nastoupil na podzim roku 1924. Jak mimo jiné napovídají známky z gymnázia, Jaroslav Tománek již v té době inklinoval spíše k duchovnímu, než světskému životu a po složení maturitní zkoušky (zkoušky dospělosti) pokračoval ve studiu bohosloví na pražské Karlově univerzitě. Zde byl Antonínem Eltschknerem, titulárním biskupem Zefyrským, dne 20.6. 1937 slavnostně vysvěcen na kněze. Po svém vysvěcení však Jaroslav Tománek nedostal ihned přidělenu vlastní farnost, ale zůstal v Praze, kde prožil i obsazení zbytku Československa německou armádou v březnu 1939.

Číst dále: Neznámá historie – letos si připomínáme 20 let od úmrtí rozdělovského kaplana P. Jaroslava Tománka

   

1. 7. 2014 - Kardinál Duka slavil v Buštěhradě mši za † P. Štemberku

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Pátek, 04 Červenec 2014 14:30 Napsal uživatel Tomáš Linhart Středa, 02 Červenec 2014 11:44

Při příležitosti 95. výročí nastoupení P. Josefa Štemberky do Lidic prožilo farní společenství v Buštěhradě výjimečné setkání s pražským arcibiskupem Dominikem kardinálem Dukou OP. Po příjezdu do Buštěhradu (v 17.45 hodin) se panu kardinálovi dostalo u vchodu do kostela Povýšení sv. Kříže vřelého přivítání od faráře P. Jaroslava Kučery a paní starostky Ing. Jitky Leflerové. Přestože jsme vstoupili do období letních prázdnin, do slavnostně vyzdobeného interiéru bývalé zámecké kaple si našlo cestu na 120 účastníků bohoslužby. Pozvání přijali také osobnosti kulturního života; ředitel památníku Lidice JUDr. Milouš Červencl, vojenský historik plukovník PhDr. Eduard Stehlík či známý publicista Miloš Doležal.

V 18 hodin vstoupil do presbytáře liturgický průvod s hojnou účastí ministrantů, přičemž slavnostní atmosféru umocňoval obraz Panny Marie Lidické, který se nacházel v prostoru před oltářem. Zádušní mši svatou za posledního lidického faráře P. Štemberku celebroval Dominik kardinál Duka OP za účasti faráře P. Jaroslava Kučery, kladenského arciděkana P. Jiřího Neliby a P. Jakuba Berky, OPraem z Nebušic. Přítomni byli také jáhnové Mgr. Jarmil Klanc a Ing. Václav Slavíček. Bohoslužbu doprovázel hrou na varhany Marcel Javorček a zpěvem Ing. arch. Daniela Javorčeková.

Po skončení bohoslužby následovalo drobné občerstvení a především vzácná příležitost osobního setkání s panem kardinálem, který se ochotně zdravil s přítomnými a neváhal se podepsat na obrázek s Pannou Marií Lidickou. Nutno podotknout, že setkání s kardinálem bylo pro přítomné povzbuzením. Rozhovory s historiky se nesly ve znamení možných příprav kanonizačního procesu P. Josefa Štemberky – obyčejného kněze, který v závěru svého života zazářil.

 

Foto © Martina Homoly (www.abcphoto.cz) k vidění zde

Snímky buštěhradského kronikáře Jaroslava Pergla 1. část, 2. část

Záznam kázání kardinála Duky zde

 

 

 

P. Josef Štemberka se narodil 2.2.1869, letos jsme si připomínali 145 let od jeho narození a 95 let od nastoupení služby v Lidicích 1.7.1909. Po třiceti třech letech pastorace v Lidicích byl společně se svými farníky - 172 muži, které připravil svátostí smíření na smrt, popraven zastřelením nacisty, kteří Lidice obklíčili a z rozkazu K. H. Franka v procesu heydrichiády přijeli demonstrativně srovnat se zemí 10.6.1942.  (zdroj: www.dominikduka.cz)

 

   

14. 6. 2014 - Mše za P. Josefa Štemberku s požehnáním obrazu Panny Marie Lidické

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Neděle, 15 Červen 2014 13:20 Napsal uživatel Tomáš Linhart Neděle, 15 Červen 2014 11:29

V sobotu 14. 6. od 9 hodin byla v Lidicích na základech bývalého kostela sv. Martina slavena vzpomínková mše za P. Josefa Štemberku. V průběhu bohoslužby, jež se konala při příležitosti pietní vzpomínky na vyhlazení Lidic, byl pražským arcibiskupem Dominikem kardinálem Dukou OP požehnán oltář z pískovcových kvádrů dle návrhu Zdirada Čecha. Čelní stranu oltáře zdobí keramický reliéf Lidické Madony od téhož autora.

Mši svatou hudebně doprovázel rozdělovský chrámový sbor.

 

Záznam kázání kardinála Dominika Duky si můžete vyslechnout zde

Snímky Jiřího Horského jsou ke shlédnutí zde

   

4. 6. 2014 – Ocenění zasloužilých farníků v Arcibiskupském paláci na Hradčanech

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Pátek, 06 Červen 2014 16:26 Napsal uživatel Tomáš Linhart Čtvrtek, 05 Červen 2014 08:43

V reprezentačních prostorách pražského arcibiskupství se od 18 hodin uskutečnilo ocenění 22 farníků pražské arcidiecéze za jejich službu pro církev. Za vytrvalou a obětavou službu v rozdělovské farnosti dosáhly uznání sestry Marie Hladíková, Anna Horská a Marie Vavrušková, které na slavnostní večer doprovodili blízcí z rodin a také farář P. Jaroslav Kučera.

Po úvodním slově biskupského vikáře P. Michala Němečka a krátkém hudebním vstupu, přivítal v Trůnním sále všechny přítomné pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP, který vzápětí všem zasloužilým farníkům poděkoval za příkladnou práci pro farnost a předal jim pamětní medaile. Slavnostní přípitek se konal v Sále arcibiskupů, jejichž portréty zdobí již tak skvostný interiér. Nechybí ani portrét arcibiskupa Františka Kordače, který se zasloužil o výstavbu rozdělovského kostela sv. Václava.

Po příjemně stráveném čase na arcibiskupství jsme se cestou domů zastavili v obci Lidice – v prostoru bývalého kostela sv. Martina, kde bude v sobotu 14. 6. 2014 za účasti kardinála Dominika Duky požehnán obraz Panny Marie Lidické.

Snímky ze slavnostního večera ... 1. část, 2. část

   

Strana 1 z 25