Svatý Otec – František

Doporučujeme

 

Arcibiskup Dominik kardinál Duka OP

Fotogalerie Jiřího Horského

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Ex libris Jan Lebeda

Ex libris Jan Lebeda

Vítejte na webu Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

SVATÝ TÝDEN / DOBA VELIKONOČNÍ

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Neděle, 13 Duben 2014 15:45 Napsal uživatel P. Jaroslav Kučera Sobota, 12 Duben 2014 00:00

  • 13 dubna KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE mše od 8.30 hodin mše v Buštěhradě v 10.45 a u sv. Prokopa v Libušíně od 16 hodin

Památka vjezdu do Jeruzaléma - žehnání ratolestí a průvod

Výzva k účasti na dnešní slavnostní mši / Po celý půst jsme se s církví připravovali na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána. A dnes začínáme Svatý týden. Průvodem s ratolestmi nechceme jenom vzpomínat na Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma, ale především chceme vyznat, že Kristus je náš Vykupitel a Pán. Chceme mu jít vstříc celým svým životem a radostně volat: Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově!

 

SVATÝ TÝDEN

  • 14. dubna pondělí Svatého týdne mše od 18 hodin
  • 15. dubna  úterý Svatého týdne mše od 7 hodin
  • 16. dubna středa Svatého týdne mše od 18 hodin

 

VELIKONOČNÍ TRIDUUM

  • 17. dubna  ZELENÝ ČTVRTEK USTANOVENÍ SVÁTOSTI KNĚŽSTVÍ A EUCHARISTIE mše od 18 hodin Po mši následuje krátká adorace v Getsemanské zahradě

 

"Velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět." (Lk 22,15)

 

 

 

 

 


  • 18. dubna VELKÝ PÁTEK VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY - STŘEDEM LITURGIE JE KŘÍŽ DEN PŘÍŠNÉHO POSTU začátek od 18 hodin promluva kanovníka P. Josefa Hřebíka / Od 15 hodin dětmi vedená křížová cesta v Rozdělově / Od 15 hodin křížová cesta také v Buštěhradě / Náboženství na faře ani kroužek zpívání - dětská scholička se nekonají

 

"Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha!" (Lk 23, 46)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Velký pátek a Bílou sobotu je otevřen kostel již od 14 hodin - možnost rozjímání u Kristova hrobu (zapisujte se nejlépe po dvojicích do seznamu pod kůrem)

  • 19. dubna BÍLÁ SOBOTA OBŘADY VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ začátek od 20 hodin

"Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění."


ZAČÁTEK DOBY VELIKONOČNÍ

  • 20. dubna BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ mše od 8.30 hodin mše v Buštěhradě v 10.45 a u sv. Prokopa v Libušíně od 16 hodin

V závěru mše svaté se budou žehnat pokrmy

 

Svou smrtí naši smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil život.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupní modlitba / Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe; prosíme tě, dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu, a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy. Skrze tvého Syna ...

  • 21. dubna pondělí v oktávu Velikonočním mše od 8.30 hodin mše v Dřetovicích od 11 hodin
 

18. 4. 2014 - Velký pátek v rozdělovském kostele

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Neděle, 20 Duben 2014 05:07 Napsal uživatel Tomáš Linhart Sobota, 19 Duben 2014 05:04

Dětská Křížová cesta


Snímky Jiřího Horského zde

 

Velkopáteční obřady

Více snímků Jana Žofáka k vidění zde

   

pátek 28. 3. – XXXIV. Farní beseda tentokrát s P. Angelem Scaranem

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Čtvrtek, 20 Březen 2014 15:32 Napsal uživatel Administrator Čtvrtek, 20 Březen 2014 15:28

V rozdělovské farnosti přivítáme dalšího biblistu, tentokrát P. Angela Scarana, který se zamyslí nad tématem obrácení – Pravé a nepravé obrácení, aneb jak vypadá skutečné obrácení podle Písma? Jak vhodné téma právě do doby postní. Besedu zahájíme v 19 hodin v učebně farnosti, zveme i na mši svatou v 18 hodin, jejíž hlavním cebrantem bude právě P. Angelo Scarano.

P. ANGELO SCARANO, S.S.L., TH.D. (*1971 Brindisi, Itálie), v dětství se přestěhoval do Čech. Do rodné Itálie se znovu vrátil během svých studií biblistiky na Papežském biblickém institutu v Římě. Od roku 2003 působí jako odborný asistent na Katedře biblických věd KTF UK v Praze; v současné době administruje farnost Zbečno.

Pozvánka ke stažení zde

 

   

8. 3. 2014 - Farní postní obnova s kapucíny z Hradčan

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Sobota, 19 Duben 2014 05:03 Napsal uživatel Tomáš Linhart Pondělí, 10 Březen 2014 00:03

Zatímco skrz okenní vitráž dopadaly do lodi rozdělovského kostela jarně hřejivé paprsky slunce, naslouchalo asi čtyřicet farníků neméně podmanivým slovům bratří kapucínů při setkání v rámci postní duchovní obnovy. Pozvání přijali kvardián a magistr postulantů – P. Kryštof Jiří Javůrek, OFMCap. a submagistr – P.  Milan Pastierčin, OFMCap. z konventu u kostela Panny Marie Královny andělů v Praze na Hradčanech, kteří přicestovali společně se třemi postulanty.

 

Po úvodním slově rozdělovského faráře P. Jaroslava Kučery se bratři kapucíni ve stručnosti představili a nastínili rozmanitý program farní rekolekce, který začal v deset hodin dopoledne.

Číst dále: 8. 3. 2014 - Farní postní obnova s kapucíny z Hradčan

   

5. 3. 2014 - Popeleční středa v rozdělovském kostele

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Sobota, 19 Duben 2014 05:20 Napsal uživatel Tomáš Linhart Čtvrtek, 06 Březen 2014 22:27

Více snímků Jana Žofáka zde

Bohoslužbu hudebně doprovázel Rozdělovský chrámový sbor ... přehled dalších chystaných vystoupení zde

   

Strana 1 z 23