Svatý Otec – František

Doporučujeme

 

Arcibiskup Dominik kardinál Duka OP

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Ex libris Jan Lebeda

Ex libris Jan Lebeda

Setkávání seniorů

Jsme živé společenství seniorů farnosti. Mohou přijít i ti, co nepatří do naší farnosti.Setkání se konají každou 1. a 3. středu v měsíci – kromě letních prázdnin.

Začínáme v 9, 30 hodin a obvykle končíme v 11 hodin. Scházíme se ve farní učebně nebo podle programu. Na nástěnce v kostele najdete následující termín i následující téma. Plán setkávání zbytku roku 2017 bude k dispozici koncem letních prázdnin. Jste všichni srdečně zváni mezi nás.

Kontakt:

Helena Raifová, tel. +420 602200821

E-Mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


 

  • Předvánoční posezení seniorů / 13. 12. 2017. Ježíš se narodil, aby upevnil pouta mezi lidmi i národy …..znění vánočního poselství papeže Jana Pavla II., které pronesl před požehnáním "Urbi et Orbi" při slavnosti Narození Páně 25.12.2001."Kristus je náš pokoj: obě dvě části (Židy i pohany) spojil v jedno" (Ef 2,14). Na úsvitu nového tisíciletí, které začínalo s takovými nadějemi, ale nyní je ohrožováno temnými mraky násilí a války, slova apoštola Pavla, která slyšíme o těchto Vánocích, jsou paprskem mocného světla, voláním důvěry a optimismu. Božské Dítě, narozené v Betlémě, nese jako dar ve svých ručkách tajemství míru pro lidstvo. On je Knížetem pokoje! Hle, radostná zvěst, která zazněla oné noci nad Betlémem, a kterou chci opakovat světu v tento požehnaný den: "Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: v městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán" (Lk 2,10-11). A dnes je církev ozvěnou andělů a znovu šíří jejich úchvatné poselství, které překvapilo i samotné pastýře na betlémských stráních. V tomto duchu se neslo poslední setkání seniorů v letošním roce. Naslouchali jsme si, poslechli jsme si několik vánočních příběhů, ochutnali vánoční cukroví, popili svařené víno a zasmáli se. Poděkovali jsme panu faráři za jeho přízeň a jeho stálou přítomnost mezi námi, pozdravili nemocné, pomodlili se. Také připomenuli, že v sobotu 16.12. od 7 hodin jsou všichni zváni na roráty, v neděli na koncert chrámového sboru od 17 hodin. Dále jsme se domluvili, že se sejdeme v sobotu 16. 12. v 16 hodin u kostela Nanebevzetí P. Marie v Kladně na náměstí st. Pavla, kde společně navštívíme Vánoční trhy, pokocháme se vánoční výzdobou a ochutnáme vánoční punč. K tomuto setkání zveme i ostatní farníkySraz je v 16 hodin před kladenským kostelem. Příští setkání seniorů se bude konat 3.1. 2018 opět v 9, 30 hodin. Foto ze setkání zde
  • Ve středu 29.11. 2017 se sešli senioři, aby si vytvořili adventní věnce pro své domovy. Setkání tvořivých rukou bylo opravdu veselé a plné nápadů. Vytvořené věnce už zdoví prostor před oltářem, kde čekají a požehnání o následující adventní neděli. Pak poputují do jejich seniorských domovů. Sami měli radost, jak se jim podařilo dílo… Helena Raifová. Foto zde