Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Vzpomínka 20. výročí úmrtí Jana Lebedy ve svatovítské katedrále

V sobotu 5. listopadu 2011 uplyne 20 let od úmrtí Jana Lebedy (*1913, †1991), který působil v letech 1958 - 1968 v rozdělovské farnosti, pozdějšího kanovníka ve Staré Boleslavi, poté generálního vikáře a probošta Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a posléze pomocného biskupa pražského. Na tohoto vzácného kněze, spisovatele a básníka vzpomeneme v předvečer 20. výročí jeho odchodu na věčnost, a to v pátek 4. listopadu 2011 při mši sv. v 18 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Koncelebrované mše svaté se zúčastní členové Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a další kněží; hlavním celebrantem bude emeritní kanovník prof. ThDr. Jan Matějka.

Plakátek ve formátu PDF

P. Jan Lebeda před rozdělovskou farou, první svaté přijímání budoucího P. Josefa Andrejčáka (13. 6. 1968)