Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Farní beseda – Adventní setkání se sv. Anežkou

V pátek 9. prosince proběhla nepochybně zajímavá "rozdělovská farní beseda" s literárním historikem PhDr. Milošem Sládkem z Památníku národního písemnictví v Praze, který nás seznámil s novým vydáním barokní legendy o sv. Anežce České „Milá choť nebeského miláčka blahoslavená Anežka panna“. Legenda, kterou sepsal křížovník s červenou hvězdou Jan František Beckovský, vyšla v roce 1701 a jak připomněl Miloš Sládek, křížovník J. F. Beckovský sice ve svém díle vychází ze středověké legendy, ovšem nový text pojal v duchu barokního vlastenectví. Milý host také naznačil průběh přípravy knihy, která takto měla na Kladně svoji premiéru, a v závěru pozval přítomné na prohlídku svatoanežské výstavy do Národní galerie. Adventní setkání obohatil zpěv členů farního sboru.

Snímky Jana Žofáka … další, včetně pečení perníčků, k nahlédnutí zde

Doporučujeme – Rozhovor o knižním vydání legendy o sv. Anežce od Jana Františka Beckovského s Dr. Milošem Sládkem na vlnách Českého rozhlasu