Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Porciunkule v Hájku a 90. narozeniny P. Benedikta Holoty ofm

Ve čtvrtek 2.8.2012 se ve františkánském Hájku konala tradiční pouť Porciunkule, při které jsme měli možnost dojít plnomocných odpustků. Zájem byl značný, umocněn přítomností jubilanta P. Benedikta Vladimíra Holoty OFM, který v neděli 5. srpna oslaví své 90-té narozeniny. Mše svatá, kterou koncelebrovali františkánští kněží a okrskový vikář P. Jaroslav Kučera začala úderem 17-té hodiny vstupem liturgického průvodu do refektáře. Při své homilii osvětlil hlavní celebrant P. Holota význam slavnosti Panny Marie Andělské z Porciunkule. Vrátil se ke kořenům, kdy sv. František po své konverzi zatoužil zcela se odpoutat od vlastní tíživé minulosti. Díky zjevení, kterého se mu dostalo, objevil vysvobození v porciunkulovém odpustku a to nejen pro sebe, ale pro všechny, kteří upřímně touží žít v radosti z výkupné smrti Pána Ježíše, aniž by se soužili svými dřívějšími přehmaty. Někdy možná až příliš úzkostlivě žijeme s obavou o spásu naší duše, přičemž otec Holota dále připomněl, že věčný život je poznání jediného Boha a toho, kterého On poslal … tedy Pána Ježíše Krista. Avšak poznání nikoliv jen rozumem, ale naším srdcem, celou naší bytostí. Pak můžeme současně žít životem pomíjivým v čase a zároveň životem ve věčnosti. Působivé kázání přineslo mnoho naléhavých slov, která však vyzněla zcela přirozeně. Slyšeli jsme: „Bůh je živou skutečností v nás“.

Ano, při pozorném naslouchání slovům z úst otce Holoty docházíme k přesvědčení, že jeho tvrzení jsou autentická. Před závěrečným slavnostním požehnáním přednesl oficiální blahopřání k významnému kulatému jubileu rektor klášterní kaple Navštívení Panny Marie v Hájku P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM. A po skončení Loretánských litanií milému otci Holotovi potřásl rukou snad každý přítomný a srdečně, mnohdy s dojetím vyslovil přání všeho dobrého. Úplnou tečku za vydařenou poutí učinilo příjemné společné posezení u praskajícího ohýnku při neformálních hovorech a chuťově výtečných opečených klobásách. Za vše Deo Gratias.

P. Benedikt Vladimír Holota, OFM (* 1922), kněz, řeholník a známý exercitátor, který má i pozoruhodný vztah ke Kladnu – po uzavření klášterů si prožil internaci na Klíčavě, budoval tam nádrž pro pitnou vodu, která přicházela i k nám do Rozdělova. Benedikt Holota je také autor několika knih – Hovory na nemocničním lůžku (1994), Nebyl jsem hrdina: Vzpomínky na totalitu 1950–1989 (2002), Eucharistie, který projev lásky může být větší (2009) a Zápisky (ne)zkušeného faráře (2010). A je znám i jako dovedný autor kreseb (viz náš farní časopis PRAMENY 1/XIV).