Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

--- 400 LET OD ZALOŽENÍ LORETY V HÁJKU ---

Legenda hovoří o tom, že tam, kde se dnes nachází Hájek, nebyl kdysi žádný lesík, rostl zde pouze jeden dub a třešeň; v roce 1663 prý ještě ukazovali jejich pařezy po stranách kaple. Vypráví se, že ženci z okolních polí, kteří se zde ukrývali před sluncem, slyšeli tu zpívat slavíka. I majitel panství Florián Jetřich Žďárský si tento kout oblíbil a v roce 1589 místo obehnal příkopem a plochu osázel stromy. Háj se stal útočištěm ptactva z široka daleka a to ničilo úrodu, teprve údajně na prosby pana Floriána k Bohu jej pobila a zaplašila letní bouře. Krátce po bitvě na Bílé hoře, snad v roce 1622, se rozhodl Florián Jetřich Žďárský († 1653) a jeho manželka Alžběta Korona z Martinic vykonat pouť do Loreta se slibem, že pokud se šťastně vrátí do nerozchváceného panství a narodí se jim syn, vystaví loretánskou kapli.  Jejich touha se naplnila, v roce 1623 povila Alžběta Korona syna Františka Eusebia, a tak v Hájku položili za účasti pražského arcibiskupa Harracha 12. června 1623 základní kámen k Svaté chýši.

V církevní tradici je považována za naši nejstarší „kanonickou“ Santa casu. Arcibiskup Harrach 2. července 1625 loretu vysvětil ke cti Nejsvětější Trojice a blahoslavené Panny Marie Loretánské. Dokončení kláštera se však zakladatel František Eusebius Žďárský nedočkal, zemřel 7. dubna 1670.

Letošní program hájeckých poutí je skutečně bohatý, k výročí založení loretánské kaple 10. června bude sloužit mši svatou pražský pomocný biskup Mons. Zdenek Wasserbauer a na hlavní pouť 9. září je pozván pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Rozdělovská farnost v této souvislosti vzpomíná na období kolem roku 2000, kdy poutě v Hájku teprve znovu ožívaly; tehdy je ve spolupráci s františkány od Panny Marie Sněžné organizoval P. Jaroslav Ptáček († 2016) z Unhoště a P. Bořivoj Bělík († 2012) z Kladna-Rozdělova.

V té době byla v klášteře prezentována publikace Františkánský klášter v Hájku v literatuře 17. a počátku 18. století (Karel Beránek, František Alkantara Houška ofm, Miloš Sládek a Zdirad J. K. Čech), některá hájecká poutní kázání vycházejí i tiskem (Jaroslav Ptáček O. Cr., Benedikt Holota ofm). Rovněž se zachovala řada fotografií. Velký kus práce za sebou zanechal tehdejší správce Hájku Jiří Lang († 2016) s manželkou Alenou. Františkánský klášter v Hájku má v rozdělovské farnosti mnoho příznivců, jedním z nich byl i nedávno zesnulý grafik Zdirad J. K. Čech (†2022), který s menšími bratry soustavně spolupracoval na vydávaní časopisu Poutník.

Opravy kláštera jsou však postupně rozsáhlejší a také nastupuje nová generace poutníků i řeholníků. Františkáni mají více sil a chuti do rozvoje kláštera a organizace poutí, aktivní jsou spolky Poutní cesta HájekPřátelé svatého Františka. To vše pozitivně působí na rozkvět kláštera, mariánské zahrady, která schraňuje poutní sochu Panny Marie Hájecké.

V současnosti se stává Hájek často cílem poutníků právě z rozdělovské farnosti – pravidelně k Panně Marii Hájecké putují senioři (organizuje Zdeněk Štěpánek). Při pořádání poutí pomáhají z rozdělovské farnosti Hynek a Hanka Vinklárkovi, kteří patří do Sekulárního františkánského řádu (místní společenství Praha - Krč, na Habrovce).

--- VŠECHNY CESTY VEDOU DO HÁJKU  (1. 5. 2023) --- Poutníci ze všech směrů se dnes vydali do Hájku – někteří vlakem, jiní auty, pěšky (ti i pod kvetoucími jabloněmi, tak se jmenuje jedna publikace o hájeckém klášteře) a na kolech; rozdělovská farnost vypravila autobus. A bylo to vydařené a požehnané a sváteční setkání u Panny Marie Svatohájecké... pod modrým nebem a za švitoření vlaštovek... Deo gratias
A to letadlo (?) – někteří pasažéři letadel přistávajících v krátkých intervalech na ruzyňském letišti, kteří vidí Hájek z ptačí perspektivy, si možná vzpomenou, že právě Panna Maria Loretánská je jejich patronkou. Tak rozhodl Svatý otec František v roce 2019.
Poděkování všem, kteří se na přípravě a realizaci putování podíleli.
-- PREMONSTRÁT CHRISTIAN MARTIN PŠENIČKA V HÁJKU (12. 8. 2023) ---

Strahovský opat Daniel Janáček se omluvil, když pro náhlé povinnosti nemohl vést poutní mši svatou ve františkánském klášteře v Hájku. Jako hlavního celebranta liturgie ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie jej tak "zastoupil" Martin Pšenička, také premonstrát ze Strahova, který ve své promluvě "nezapřel" své hudební vzdělání – je vynikajícím varhaníkem a hudebním publicistou (tři roky studoval v salcburském Mozarteu obor Kirchenmusik).

A tak četným hájeckým poutníkům připomněl, že biblický text Magnificat je v chrámové hudbě asi nejčastějším zadáním pro hudební skladatele; a je to text navýsost optimistický a radostný (!). Zdůraznil úlohu každodenní vděčnosti, ke které jsme vybízeni na každém kroku, a to nejen při setkání s přáteli, ale i když se dotýkáme stvoření, máme před očima svůj život. I tohoto sluncem prozářeného slavnostního společenství s Pannou Marií Hájeckou, které doprovázelo štěbetání vlaštovek, se zúčastnila opět poutní skupina z rozdělovské farnosti, jsme totiž tak trochu krajané zakladatele kláštera Františka Eusebia Žďárského ze Žďáru, který zemřel na Kladně 7. 4. 1670 a jehož srdce je uloženo pod památnou deskou právě v hájecké loretánské kapli.

Pro zájemce o historii Hájku ke stažení publikace: