Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Neznámá historie – letos si připomínáme 20 let od úmrtí rozdělovského kaplana P. Jaroslava Tománka

Před několika dny jsme získali cenné informace – medailonek – o P. Jaroslavu Tománkovi, duchovním, který působil při rozdělovské farnosti, resp. expozituře v letech 1941-1948, následně emigroval do USA, kde před dvaceti lety – v roce 1994 – zemřel. Autorem textu je Jiří Hanusek, syn neteře P. Jaroslava Tománka - Marie Hanuskové (roz. Tománkové).

Jaroslav Tománek se narodil 16. 2. 1913 ve Sviadnově u Místku jako nejmladší dítě zámečníka Leopolda Tománka a Angely (Anděly), rozené Kabrdové. Od podzimu roku 1919 začal chodit do pětitřídní obecné školy, kterou v roce 1924 ukončil s výborným prospěchem ve všech předmětech a bez jediné zameškané hodiny. Jeho zjevné studijní předpoklady zřejmě rozhodly o tom, že namísto tradičního zámečnického řemesla, kterému se vyučil i jeho starší bratr Vilém, se Jaroslav Tománek bude vzdělávat na osmiletém Státním československém reálném gymnáziu v Místku, na které nastoupil na podzim roku 1924. Jak mimo jiné napovídají známky z gymnázia, Jaroslav Tománek již v té době inklinoval spíše k duchovnímu, než světskému životu a po složení maturitní zkoušky (zkoušky dospělosti) pokračoval ve studiu bohosloví na pražské Karlově univerzitě. Zde byl Antonínem Eltschknerem, titulárním biskupem Zefyrským, dne 20.6. 1937 slavnostně vysvěcen na kněze. Po svém vysvěcení však Jaroslav Tománek nedostal ihned přidělenu vlastní farnost, ale zůstal v Praze, kde prožil i obsazení zbytku Československa německou armádou v březnu 1939.

 

V Praze se Jaroslav Tománek seznámil se svým celoživotním přítelem – Msgre. Petrem Lekavým – který mu byl na konci života jednou z důležitých opor v jeho nemoci a stáří. V roce 1941 byl Jaroslav Tománek jako kaplan přidělen k tzv. expozituře při kostele sv. Václava v Kladně-Rozdělově a v této funkci působil až do roku 1948, kdy po varování před zatčením emigroval nejprve do Rakouska a později do USA. Z kladenského období se traduje jeho ryzí vlastenectví, které se projevilo například prvním vyvěšením československé vlajky ještě před kapitulací německé armády v květnu roku 1945.
V emigraci Jaroslav Tománek působil jako duchovní pastýř v malé obci Veseleyville (česky Veselí) v Severní Dakotě, obývané převážně českými krajany a jejich potomky. Kromě toho byl aktivní i při distribuci časopisu Nový život vydávaného v Římě a roce 1966 uvítal ve své farnosti i vzácného hosta a svého bývalého učitele z univerzity i semináře – komunisty vyhnaného pražského arcibiskupa, Josefa kardinála Berana, na jeho okružní cestě po Spojených státech amerických. Z tohoto setkání pochází i společná fotografie otištěná v soukromé publikaci "Novým světem" vydané sekretariátem Josefa kardinála Berana v Římě.
V září 1976 byl Jaroslav Tománek ze zdravotních důvodů penzionován a zbytek života strávil v několika pečovatelských zařízeních v Severní Dakotě. Ve své nemoci byl duchovně i finančně podporován jednak svým přítelem – výše zmíněným Msgre. Petrem Lekavým, jednak biskupstvím ve Fargo. Jaroslav Tománek zemřel dne 5. 2. 1994 a byl pohřben u St. Mary´s Church v městečku Park River v Severní Dakotě.
Na základě rodinných dokumentů a vzpomínek neteře Marie Hanuskové (roz. Tománkové) napsal © Jiří Hanusek.