Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Josef Hřebík • Slovo Boží a slovo lidské (VI.)

 

Šesté setkání nad knihami Písma svatého Starého zákona bylo věnováno žalmům, knize, která doprovází křesťana každý den – při mešní liturgii, při liturgii hodin.

V úvodní části připomněl Josef Hřebík význam modlitby žalmů, kterými odpovídá člověk na Boží dar … pět knih Mojžíšových – pět knih žaltáře. Naznačil, že žalmy jsou jak Boží slovo, tak jsou modlitbou lidu, odpověď na Boží slovo.

Poté předložil posluchačům jeden z pohledů na žaltáře, který přirovnal k průběhu dne – jak se v textu žalmů uplatňuje světlo a tma – můžeme tak přirovnat • 1. knihu (Žl 1-41) k noci • 2. knihu (Žl 42-72) k úsvitu • 3. knihu (Žl 78-89) k poledni • 4. (Žl 90-106) k odpoledni • a 5. knihu (Žl 107-150) k večeru. Studie - Od tmy ke světlu v žalmech - ke stažení zde (stať vyšla v roce 2001 v Poslu z Budče č.18, který byl věnován baroknímu umění - umění světla a stínů).

 

 

V další části se zastavil u zajímavého a podnětného pohledu na strukturu žaltáře od kanadského biblisty Marca Girarda, profesora Starého zákona v Quebecu, který zúročil svou misijní činnost mezi indiány v jihoamerickém pralese v knize "Žalmy – zrcadlo života chudých". On místo poněkud komplikovaného rozdělení žalmů do řady skupin se soustředil na to podstatné, co žalmy ve své podstatě vyjadřují, nalezl klíčové pojmy a k nim odpovídající biblickou událost • 1. vysvobození / exodus • 2. poučení / smlouva – Zákon • 3. úžas / stvoření • 4. slavení /svátky. Tato klasifikace ostatně našla později i uplatnění i Dokumentu papežské biblické komice - Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli, kde se píše … "většina žalmů se váže k ose osvobození. Dramatický sled se jeví jako stereotypní, ať už má své kořeny v situaci osobní nebo kolektivní. Zakoušení potřeby spásy, které nachází v biblické modlitbě svůj výraz, pokrývá široké spektrum situací. Jiné modlitby se váží k ose obdivu. Podporují úžas, kontemplaci, chválu. Osa poučení sdružuje tři typy meditativní modlitby: souhrny posvátných dějin, pokyny ohledně různých případů mravní volby osobní či kolektivní, udané jako podmínky, které se vyžadují pro získání přístupu k bohoslužbě. A konečně několik modliteb se soustřeďuje kolem osy lidových oslav. Sem se počítají zejména čtyři hlavní podněty: žně, svatby, pouti a politické události" … (viz strana 81 českého překladu z Karmelitánského nakladatelství z roku 2004).

Setkání bylo zakončeno krátkou osobní meditací nad žalmem 23 … Hospodin je můj pastýř

Doc. Josef Hřebík, Th.D. (*1955) působí na katedře biblických věd Katolické teologické fakulty UK v Praze. V letech 1992-1996 studoval na Pontificio Istituto Biblico Roma, od roku 2001 členem Catholic Biblical Association of America a korespondentem Old Testament Abstracts.

Fotografie ze setkání (Jan Žofák) - další snímky v galerii