Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

VELIKONOČNÍ AKTUALITY A INSPIRACE / Domov společně vytváříme (29.4.)

 

Moji drazí, ne všichni lidé jsou v období pandemie uzavřeni doma a nechodí do zaměstnání. Můj známý pro svoji rodinu předělává domek. Na otázku co právě dělá, odpověděl, že neví kam skočit dříve. Dnes jsem měl na domku několik řemeslníků tesaře, pokrývače, elektrikáře, topenáře a zedníky. Zvládnout tolik řemeslníků z toho se musí zatočit hlava. Ale každý řemeslník má svoji oblast, které se věnuje. Nalézt dobrého řemeslníka je výhra. V průběhu stavby se řeší mnohé obtíže a překážky. Při jejím dokončení se zapomíná na to nedobré, traumatizující, v té chvíli prožíváme radost. Během stavby jsme také získali vhled do mnoha věcí. Máme dům, který se má stát pro nás domovem.


Domov společně vytváříme. Ježíš je živý, má oslavené tělo, na těle jsou však rány – svědectví přestálého utrpení. Apoštolové ho díky těmto ranám mohou poznat. Podobně i kříž vidíme jako znamení utrpení, ale překrývá jej svědectví opravdové Boží lásky k nám. Co přináší? Přináší především potvrzení, že jsi přijímán a milován. Z této jistoty, že jsem Bohem přijímán a milován, čerpám sílu pro život. Může však přinášet i výčitky. Výčitky, které se občas objeví, je třeba smýt ve svátosti smíření. Na procházce v lese zahlédneme mnoho krásných stromů, ale žádný z nich nepřinesl takové ovoce, jako kříž, strom života. Otevřel nám cestu k domovu.

Je jaro, všechno kolem nás v přírodě pučí, kvete, zelená se. Příroda se probudila ze svého spánku. Zahrádkáře to táhne na zahrádku a chatu, aby dodrželi agrotechnické lhůty na svých záhoncích. Snaží se ze své strany udělat maximum pro dosažení dobré úrody. Každý rok bývá více faktorů, které úrodu ovlivní, mrazík a sucho jsou jedni z nich.
Ne všechno se, podaří, co si naplánujeme či vysníme. Nejen na zahrádce, ale také v životě jsou úspěchy i neúspěchy. Prožíváme mnohé, ale jdeme s důvěrou. Do té mosaiky našeho života vstoupil mistr a umělec, který nám ji pomůže dotvořit. A to ať jsme mladí a žijeme v očekávání a plánování, nebo senioři kteří už tolik neplánují, ale hodnotí to, co prožili. Jedni i druzí buďme vděční za čas, který nám je dán a proměňujme ho v radost a požehnání. Obdivujme velká Boží díla stvoření i vykoupení. P. Jaroslav Kučera, farář