Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

MĚJTE ŠŤASTNÉ VÁNOCE...

Vážení přátelé, a to nejen v Rozdělově.  Dovolte několik slov, osobní pozdrav na sklonku adventní doby... za dveřmi jsou Vánoce.

Jsou to svátky, které nám dělají starosti, a letos více, než loni, předloni. Myslíme na to, co všechno máme udělat a zařídit. Naše snahy a úsilí v současné době ztěžují různá omezení. Toužíme, aby vánoční svátky byly radostné a veselé. Uvědomujeme si, že nejen prostředí se má připravit a naladit, ale především my sami, kteří se budeme v tomto prostředí pohybovat a slavit.

Vánoce jsou především svátky, na které se těšíme. Mají své kouzlo, kterému nepodléhají jen děti, ale také dospělí. Nesou s sebou slavnostní a tajuplnou atmosféru, kterou zvýrazňuje stromeček, svíčky, dárky, hračky, pohlednice, koledy, jesličky, štědrovečerní večeře, návštěvy blízkých a pohádky… Tím vším se vyzdvihuje ústřední bod Vánoc – narození Božího Syna. Dostal jméno Ježíš. To jméno se dá přeložit jako „Bůh zachraňuje“.

Mít mocného ochránce je dobré v čase klidu, míru a štěstí, ale především v době ohrožení. A letošní rok byl rokem celosvětového ohrožení pandemií. V ohrožení hledáme bezpečí a pomoc. Šťastný, kdo poznal Ježíše. Šťastný, kdo se na něj může obrátit. Šťastný, kdo za ním může přijít. Přijít nejen k Jezulátku z dřevěného, i když krásně vyřezaného betléma, ale k tomu, který je živý a může v našem životě mnoho dobrého udělat.

Ježíš přichází na tento svět jako malé bezmocné dítě, které nám přineslo velký dar – spásu. Skrze ni vysílá paprsky ke každému člověku. Vánoce nás učí umění obdarovávat. A u krásné scény betlémské jeskyně nám má zazářit pokora obdarovaných a vynalézavost darujícího se. Požehnané Vánoce!

P. Jaroslav Kučera, farář v Kladně – Rozdělově