Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Na cestu do roku 2021

Drazí vespolek, vážení přátelé nejen z Rozdělova.

Asi žádný z nás neprožil starý rok bez obtíží. Není snadné unést pocit ohrožení, který trvá tak dlouho. Přiznejme si, že jsme se obávali nejen o sebe, ale také o naše blízké. Celý uplynulý rok nám připomínal pouťovou houpačku. Přitvrdit omezení, uvolnit omezení … a tahle halasná přetahovačka byla slyšet často. Víme však, jak je v každé době potřebný společenský postoj ohleduplnosti a opatrnosti. Nedobrovolně jsme si navykli žít pod tíživým mrakem ohrožení koronavirem.

Novým rokem jsme nevstoupili do nových a čistých vod. Nikdo zatím koronavir nevyluxoval. Ohrožení pandemií nás bude provázet také v tomto roce. Už víme, že se pandemie tak snadno nezbavíme. Není to snadné pro mnohé, a to jak pro seniory, tak i pro rodiče, žáky, zdravotníky, podnikatele v ochromených profesích. Ptáme se, jak dál? To je otázka, nad kterou se zamýšlíme nejen my jednotlivci, ale i mnozí odborníci z podnikatelské, ekonomické a sociální oblasti. Vědci pokračují ve výzkumu a snaze překonat pandemii a věříme, že očkování v zápasu se zákeřným onemocněním pomůže.

Není příjemné mít nad sebou ohrožení jako Damoklův meč. Někteří lidé odmítají ohrožení přijmout, jiní je zase berou fatálně. Křesťan má vnímat svoji konečnost. Už kdysi dávno se mniši zdravili oním pověstným pozdravem „Memento mori“. Pamatuj na smrt. Tím pozdravem chtěli vybídnout jeden druhého – snaž se žít tak, abys až budeš umírat, neměl výčitky, ale čistý stůl a urovnané vztahy. Na druhou stranu, ale nesmíš zapomínat na život! Život si chraň, rozvíjej, žij zodpovědně a raduj se z něj. Život je přece velký dar. Zůstane tím velkým darem, ať si jej uvědomuji a vážím, nebo tím darem mrhám.

Nám křesťanům má i v těžkých dobách zaznít Boží slovo. Ano, v Písmu máme mnohé výroky a příběhy lidí v ohrožení. Vzpomeňme na Josefa Egyptského. Josef prožíval ohrožení svého života a musel se mnohým prokousat. Ve vyvrcholení příběhu, když se dá poznat svým bratrům, může říci:„Zamýšleli jste se mnou zlé, ale Bůh dobré, dopustil to, aby mohl skrze mne konat dobro!“ A jiné slovo povzbuzení: „Neboj se, já jsem s tebou!“

Ať pociťujeme Boží blízkost a ochranu také v celém novém roce, do kterého jsme před několika dny vstoupili. A poprosme o ochranu Matku Boží Pannu Marii: Svatá Boží Rodičko – oroduj za nás!

P. Jaroslav Kučera, farář v Rozdělově