Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

LUŽICKOSRBSKÉ INSPIRACE – PÉČE O DUŠI

Ano, péče o duši je v tomto čase zásadní a inspirativní pro nás mohou být i různá setkání v okolí, které "díky" uzavření v regionu můžeme poznávat důsledněji. A shodou okolností následující zastavení, které nás může nakonec povzbudit, se nachází kousek za hranicí katastru Rozdělova... snad pohraničníci koronaviroví přimhouří oko, budou tolerantní (k místu lze z Rozdělova dojít po lesních pěšinách). Je to sice opět památka funerální, ale zároveň s přesahem lidského osudu a s dotykem kultury menšiny, kterou známe spíše třeba z televize – Lužických Srbů.

TU WOTPUČUJETAJ W MĚRJE /HAŃŽA JEŽKOVA RODŽ. NOWAKOVEC († 15.5.2008) A BOHUSLAV JEŽEK († 2.2.2008) čteme na náhrobku s velkým korpusem Krista na hřbitově v Srbech.

Podle prof. Petra Kalety byla obec Srby velmi pravděpodobně  původně obývána Lužickými Srby. A paní Hańža si přála být po smrti pochována na lužickosrbské půdě, tak o tom mluvili i její příbuzní.

A tak se za paní Hańžu a její rod před pozoruhodným náhrobkem na hřbitově v Srbech můžeme pomodlit ... a můžeme tak prožít i ten předvelikonční dotyk s kulturou menšiny, na kterou myslíme – jsou to krajani v "německém moři". Můžeme obdivovat obrazy Ludvíka Kuby a jeho cestopisné črty ze Srbské Lužice nebo se začíst do lužickosrbských pohádek – ony mají osobitou poetiku. A mnozí máme před očima proslulé lužickosrbské jízdy konané na Boží hod po krajině. A Velikonoce se blíží ... buďte dobré mysli.

Obrazová galerie zde