Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

POZVÁNÍ – výšlap Svatojiřskou cestou

TĚCHTO NĚKOLIK JARNÍCH DNÍ je v době koronavirové i výzvou pro privátní putování ke svatému Jiří nad Libušínem – SVATOJIŘSKOU CESTOU. Každého obohatí tento krátký výšlap (cca 6 km), který začíná u rozdělovského kostela sv. Václava a vede lesními pěšinami na památné místo slovanského hradiště ohraničené starobylými valy - dodnes patrnými v terénu - a s raně středověkým kostelem. Cestou zpět do Kladna je možné využít autobusových linek 324 a 628 (zastávka Libušín, důl Kladno).

U kostela sv. Jiří se již probouzí jarní květena... ladoňka nebo dymnivka, kterou na jedné z poutí tolik obdivoval biskup Karel Herbst... a my můžeme mít na mysli třeba encykliku LAUDATO SI... text papeže Františka vybízející k péči o společný domov.

Růženec a Písmo svaté do kapsy jsou dobrými přáteli na cestě, která mysl člověka osvobodí od mnohých zbytečných informací a podnětů, kterými je každého dne zahlcen. Hlava se tak krásně pročistí, je tu najednou radost a vděk za mnohé, co nám bylo darováno - tak to říkají mnozí.

Poutní mše svatá u sv. Jiří proběhne v neděli 25. dubna v 16 hodin a je třeba však počítat s omezením počtu účastníků vzhledem k epidemické situaci.

A vězte, že po ochlazení v příštím týdnu přijdou opět teplejší dny  a dymnivky u studánky v areálu hradiště na poutníka ke sv. Jiří určitě počkají...

Sv. Jiří, patrone skautů, lidí v nemocnicích a také pocestných, ochránce proti moru a dalším epidemiím, oroduj za nás.