Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER V HÁJKU – program poutí 2021

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER V HÁJKU - poutní místo kladenského vikariátu, program letošních poutí – srdečně zvou bratři františkáni

VYZNÁNÍ MALÍŘKY ... „Hájek, to byla pro mne taková zvláštní barokní báseň vnímaná všemi smysly, a to zrakem, všecko kolem … čichem, vůně kadidla, květin, stromů … citem, vítr povíval v háji, chlad parku, žár slunce před klášterem, líbání květin dávaných před Paní, doteky mramoru … sluchem, pozitiv, šumot větví v parku, zvuk modliteb a zpěv … chutí, sladkost ovoce podle roční doby, výborné poutní sladkosti, dobrá voda čerstvá a čistá s pověstí svatosti.“

… „Ačkoliv jsem dobře znala Svatou Horu, mně utkvěl v paměti po všechna léta intimní a domácký český Hájek. V Hájku bylo cítit, jak byl kus po kuse stavěný. Pro mě to byl český Hájek v srdci vybitého nešťastného Kladenska. Když byly od Němců vyvražděny Lidice  a dotkly se plameny nebe, moje maminka plakala a řekla, a zase Kladensko. Pamatujeme si, co se zde dělo kdysi. Proč vesnice nejsou tam, kde kdysi byly … osamělý kostel Krteň, kolem zničená ves … ,švédské šanceʻ u Hájku, jen pahrbky na polích značí nám bezejmennou ves … Na Vybitém, také mrtvá ves… švédský kříž, jdeme-li polní cestou k Hájku, dnes jediná památka, po tam kdysi stojícím statku, a kolem pustina. Všude vesnice daleko. Dál jen strom a kříž, památka vraždy, a tak to je český osud: Těžce se pachtit po totálním zplundrování …“ ... malířka Zdenka Landová (* 1929, † 2018), ze sborníku Slánské rozhovory 2019 – Loretánská zastavení)