Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

MARIÁNSKÉ PAMÁTKY KLADENSKÉHO VIKARIÁTU (I.) – BENEDIKTINSKÁ MADONA

V květnovém měsíci, kdy v našich chrámech při pobožnostech více vyzdvihujeme úlohu Bohorodičky Panny Marie – a v kostelích probíhají tradiční májové pobožnosti – je snad na místě připomenout si alespoň některé starobylé mariánské památky v regionu.

A začneme přirozeně na Kladně, a to v bývalé rezidenci břevnovských a broumovských benediktinů – dnes zámek čp. 1.

Jedná se o Madonu tzv. benediktinských rozkoší (Deliciae Benedictinae), která zdobí nástavec oltáře opatské kaple sv. Vavřince (1740). Tento milostný obraz Bohorodičky s malým Ježíškem na klíně (všimneme si zdůraznění motivu kříže), jejíž pravzor se nacházel v římském kostele S. Benedetto in Piscina, představuje památné zpodobnění Madony, ke které se modlil sv. Benedikt. Obdobná vyobrazení benediktinské Madony nalézáme nejen v břevnovském (horní obrázek) a broumovském klášteře, ale i v dalších chrámech a kaplích, které náležely do břevnovského a broumovského klášterního panství (tzv. MATER DOMUS). Město Kladno bylo jeho součástí od roku 1705. Oltář dal zhotovit benediktinský opat Benno Löbl († 1751).

Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix