Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

MARIÁNSKÉ PAMÁTKY KLADENSKÉHO VIKARIÁTU (II.). / Mariánská kaple ve Žlábku

Po kladenském obrazu Panny Marie benediktinské pokračujeme v našem májovém mariánském putování, dnes vyrazíme k poutnímu místu Žlábek s mariánskou kaplí a studánkou ... postojíme v tichu lesů nedaleko Unhoště, za zpěvu ptáků a zurčícího potoku... místo, které přímo vybízí k zastavení v tomto uspěchaném světě.

Za třicetileté války legendární úkryt unhošťských měšťanů, později cíl poutníků nejen z Unhoště, ale i z Kladna a širokého okolí. O obnovu "žlábeckých" svatodušních poutí se zasadil P. Jaroslav Ptáček (†2016)... věrní poutníci se každým rokem na tomto místě stále scházejí... Uzdravení nemocných, Útočiště hříšníků a Těšitelko zarmoucených, oroduj za nás!