Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

MARIÁNSKÉ PAMÁTKY KLADENSKÉHO VIKARIÁTU (III.) – ZA DRUŽECKOU MADONOU DO PLZNĚ, ALE JEN DO 6. ČERVNA

U příležitosti obnovy Madony z katedrálního kostela v Plzni probíhá v Západočeské galerii výstava Nad slunce krásnější. Tento odborně jedinečný a po výstavní stránce zdařilý projekt představuje veřejnosti kolekci středověkých Madon z období tzv. krásného slohu, tzn. z období kolem roku 1400. Mezi celou plejádou sochařských mariánských památek figuruje i Panna Maria z nedalekého Družce, jediný dochovaný příklad umění tzv. krásného slohu v našem kraji. Ona má po výtvarné stránce mnohé s hlavním exponátem výstavy – Madonou z Plzně – společného. Dodejme jen, že v baroku byla obohacena o nezbytné insignie (žezlo a korunku) a navíc, v duchu barokní zbožnosti, byla přioděna do šatiček...

O obnovu jak družecké Madony (1995), tak později i o opravu tamního hlavního mariánského oltáře, se zasadil P. Jaroslav Ptáček O. Cr., kterému výzdoba a rozvoj mariánské zbožnosti ležela hodně na srdci. Ale to je již jen historie.

Socha Panny Marie Družecké je zatím trvale uložena v církevním depozitáři Pražského arcibiskupství a po roce 1996, kdy byla po restaurování vystavena v kladenském muzeu, se poprvé opět ukazuje veřejnosti.

Májové setkání s našimi významnými gotickými památkami a k tomu s mariánskou sochou, ke které putovala kdysi procesí i z Kladenska (v kostele ve Pcherách měla dokonce "svůj" oltář) je jedinečným zážitkem pro každého.

Na závěr poznámka pro potencionální návštěvníky plzeňské výstavy: od 20. 5. do 29. 5. bude v plzeňské galerii vystaven i originál plzeňské Madony, který se vrátil z dílny restaurátora a posléze bude opět umístěn na hlavním oltáři plzeňské katedrály sv. Bartoloměje. Počet návštěvníků je z tohoto důvodu v tyto dny v galerii omezen – platí časové vstupenky. O výstavě v Plzni více zde

Ave Maria!