Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

KLÍČAVA / DUCHOVNÍ PAMĚŤ KRAJINY A ENCYKLIKA LAUDATO SI.

Náš region, jarní příroda, duchovní paměť krajiny a tak trochu upozaděná encyklika papeže Františka LAUDATO SI... již ta její druhá kapitola Evangelium stvoření, kde se také cituje Chvalozpěv a stvoření sv. Františka ... a pak jsou tu vzpomínky na setkání s P. Benediktem Holotou, který se s dalšími řeholníky účastnil budování přehrady Klíčavy, která měla zajistit pitnou vodu pro Kladno. Bylo to však v roce 1951 a byla to internace, tvrdá práce... a kolik zmarněných životů, vzpomíná P. Benedikt Holota ve své sličné knížečce Nebyl jsem hrdina (2002), kterou doprovázejí Holotovy kresby (jeho kresby jsem publikovali i v našem farním časopise PRAMENY)  ...

 

Ale také krásná příroda okolo, o tom se vždy rozhovořil a vzpomínal, jak si v údolí  Klíčavy nacházel zákoutí pro modlitbu, na setkání s Pánem... tam ve skalách to bylo jako na Alverně, měl tam svá místa... A tak snad stojí za to se na ta místa vypravit ... shodou okolností dnes slaví františkánské řády svátek Posvěcení baziliky sv. Františka z Assisi.