Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

SVÁTEK SV. FRANTIŠKA JSME SLAVILI V HÁJKU / 2. 10. 2021

Již tradiční místo setkávání mariánských ctitelů a přátel sv. Františka v Hájku. Homilii měl svým způsobem "hájecký nestor" dominikán P. Vladimír Slámečka, při mši svaté koncelebrovali – okrskový vikář P. Jaroslav Kučera z Rozdělova a františkáni od Panny Marie Sněžné – spirituál semináře bohoslovců P. Jan Maria Vianney Dohnal ofm a rektor hájecké kaple P. Filip Jan Rathouský ofm. Při mši tři manželské páry obnovily manželské sliby.

 

A vzpomenuli jsme nejen na vikariátní zesnulé kněze † P. Jaroslava Ptáčka O.Cr., a † P. Bořivoje Bělíka, kteří se zasadili o duchovní obnovu Hájku, ale také na věrné hájecké poutníky z rozdělovské farnosti, zejména na zemřelého Jozefa Nemšovského († 27.2.2021), který byl skutečně pravidelným účastníkem hájeckých poutí a velkým ctitelem Hájku. V přímluvách jsme prosili za ty, kterým do Hájku k Panně Marii Hájecké zdravotní stav již nedovolí putovat.