Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

PREZENTACE VÁNOČNÍ PUBLIKACE A KŘESŤANSKÉ VÁNOCE V ROZDĚLOVĚ

PREZENTACE VÁNOČNÍ PUBLIKACE A KŘESŤANSKÉ VÁNOCE ... díky aktivitě města Slaného, kladenského muzea a farností kladenského vikariátu se podařilo vydat nejen pozoruhodnou knížku o betlémech na Kladensku a Slánsku – NASTAL NÁM DEN VESELÝ, kterou napsal Zdeněk Kuchyňka z kladenského muzea, ale i stručného průvodce po betlémech v regionu.

Iniciátorkou této záslužné a poměrně náročné akce byla Markéta Škrancová – vedoucí odboru kultury a památkové péče Městského úřadu Slaný, která dnes představila obě publikace při První neděli adventní v rozdělovském kostele; vydavatelem obou je město Slaný a Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně.

Knihu Zdeňka Kuchyňky můžete získat za cenu 199 Kč v kladenském a slánském muzeu; průvodce (zdarma, do vyčerpání nákladu) s praktickými informacemi o zpřístupnění betlémů pro veřejnost by měl být dostupný v infocentrech měst Kladna a Slaného a v jednotlivých kostelech, kde budou betlémy zpřístupněny. Všem, kdo se na této akci podíleli patří velké poděkování. P. Jaroslav Kučera, farář v Kladně Rozdělově a okrskový vikář

Náhled průvodce po betlémech na Kladensku a Slánsku