Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ V BUŠTĚHRADĚ (BARRANDE)

Před několika dny otevřeli v Národním muzeu novou expozici a člověk měl zase možnost dotknout se práce Joachima Barranda.  A člověku to pak nedá... řekne si, je třeba se zastavit v Buštěhradě, v zámecké kapli Povýšení sv. Kříže … Barrande zde totiž společně s francouzským králem Karlem X. z rodu Bourbonů pobýval v emigraci po roce 1832 na zámku (byl vychovatelem v královské rodině).

 

A tak jsme rozsvítili na oltáři dvě svíce adventního věnce a vystoupili na oratoř, odkud oba mohli sledovat církevní obřady... stále svým způsobem autentické prostředí (třeba i ta klekátka na oratoři). A do ztichlého chrámu zanotovali … Ejhle, Hospodin přijde... ... P. Jaroslav Kučera


Více o zámku v Buštěhradě