Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Z ROZDĚLOVA ZA HUMNY VIKARIÁTU ... do Loun a Cítolib

Za památkovými zkušenostmi bylo třeba vyrazit na Lounsko... v Lounech letmé nahlédnutí na pěknou vánoční výzdobu kostela sv. Mikuláše (a také pozoruhodnou vitráž, kterou navrhl Cyril Bouda) a poté nebylo možné vynechat mariánskou výstavu "Madona – Maria s Ježíškem" v tamním muzeu, nezbývá než doporučit, výstava byla dokonce prodloužena do 13. února 2022 (vedle gotických a barokních madon je zde i obraz Madony od kladenského malíře Karla Součka).

Výstava nám připomíná fakt, že Maria je právem považována za největší ženu historie víry. V ní, jak napsal při jiné mariánské výstavě salcburský arcibiskup Franz Lackner, Bůh uchovává malý kousek prapůvodního stavu, jemuž říkáme ráj. Právě tam Boží slovo stvořilo, svobodně a z lásky, člověka. Marie je nám zárukou této původní touhy Boha, který nechtěl být jen Bohem shůry, ale Bohem s lidmi, jak ukazuje jeho jméno „Emanuel“ – Bůh s námi. Marie žila s lidmi, byla jednoduše tady: od počátku, kdy Ježíš začíná veřejně působit, až do konce, kdy téměř všichni utečou a ona zůstane pod křížem.

A v Cítolibech zrestaurovali zvon – VÁCLAV z roku 1529, který se na jaře vrátí na věž kostela... v mnoha ohledech poučné a je třeba toto úsilí ocenit a poděkovat paní kostelnici za zasvěcený výklad... hudbu skladatelů Kopřivů, která se hrála na cítolibském kůru, nám pohotově zprostředkovala alespoň z mobilu ... potkáváme denně mnoho nenápadných, ale vzácných lidí...