Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

PASTORAČNÍ RADY FARNOSTÍ VIKARIÁTU A ARCIBISKUP V SLANÉM

První společné setkání farních pastoračních rad kladenského vikariátu s pražským arcibiskupem Janem Graubnerem proběhlo v refektáři kláštera slánských karmelitánů na svatého Mikuláše v úterý 6. prosince 2022. Úvodem okrskový vikář P. Jaroslav Kučera nad mapou kladenského vikariátu stručně charakterizoval celé území a naznačil hranice jednotlivých farností (Zlonice, Slaný, Kladno, Kladno – Rozdělov, Unhošť a Smečno). Nato připomněl i inspirativní osobnosti spjaté s naším krajem. S ohledem na stávající společenskou situaci, množící se sociální problémy, které dolehnou ve větší síle na každodenní život, vyzdvihl působení školské sestry Služebnice Boží SM Elišky Pretschnerové, OSF v Ernestinu v Budeničkách, nebo boromejku Ctihodnou matku Vojtěchu Hasmandovou, SCB, ta obětavě sloužila nemocným ve slánské nemocnici. Neopomenul také zmínit lidického mučedníka faráře P. Josefa Štemberku. Pak dostali slovo příslušní faráři a administrátoři, přičemž účastníci spíše než mnohomluvné příspěvky ocenili sevřená, věcná a krátká vystoupení – takto karmelitán Jan Poříz, OCD ze Slaného nebo P. Cyril Kubánek se svým představením rozlehlé a pastoračně náročné zlonické farnosti.

Poté pražský arcibiskup Jana Graubner, a to na základě svých dlouhodobých zkušeností z olomoucké arcidiecéze, naznačil svůj pohled na funkci pastoračních rad v rámci farností.

Na závěr poznamenal, že se letos jednalo o úvodní setkání farních pastoračních rad vikariátu, přičemž se těší, že na tom příštím – předpokládá v roce 2023 – nebude již hovořit on, ale rád si vyslechne konkrétní příklady z farností, které mohou třeba obohatit ty sousední ve vikariátu, v diecézi. A to je také zásadní výzva, zadání, pro rozdělovskou farnost, nejen pro pastorační radu nebo faráře.