Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Vycházejí svatodušní Prameny

Letošní svatodušní Zpravodaj k nám v úvodu hovoří perem pana faráře o síle Ducha svatého v našich životech. Zaznamenává vydařenou farní pouť do Hájku, na 3 otázky... odpovídá Jakub Karel Berka OPraem, farář od Sv. Ludmily na Královských Vinohradech, historické fotografie, na kterých se možná poznáte, vám připomenou zajímavé aktivity minulých let. Připomíná významné životní jubileum "95" pana B. Hladíka, doporučuje knihu Bílá voda a velmi milými jsou slova našich biřmovanců. Uvádí aktivity nejbližšího období --- za redakční radu PRAMENŮ Helena Raifová

K nahlédnutí zde