Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

sv. František Saleský na Noci kostelů 2023 v rozdělovském kostele

O letošní Noci kostelů měl návštěvník rozdělovského chrámu možnost spatřit po dlouhé době dva obrazy – sv. Františka Saleského a sv. Doroty – z kostela sv. Václava v Dřetovicích. V roce 1913 je zde objevil světící biskup Antonín Podlaha, který už tehdy uvažoval, že se původně nacházely v konventním chrámu sv. Salvátora při klášteře pavlánů na Starém Městě pražském, po jeho zrušení byly oltářní architektury získány do kostela sv. Václava v Dřetovicích, kde nahradily starší oltáře.

V roce 1991 byl při loupeži v kostele vážně poškozen obraz sv. Františka Saleského, následně se jej podařilo zrestaurovat Františkem Sedlákem a poté veřejnosti představit na výstavě Monumenta rediviva v kladenském zámku v roce 1993. Po té byla obě plátna uložena ve farním depozitáři.

Při restaurování obrazu v roce 1993 se odhalily další okolnosti vzniku oltáře. Ten podle nápisu na rubu originálního plátna dal v roce 1685 zhotovit Maxmilián Ras na památku své zesnulé matky Doroty – plátno se sv. Dorotou bylo umístěno v nástavci oltáře. Jedná se o znamenité barokní dílo neznámého – patrně pražského malíře – druhé poloviny 17. století.

Tématem obrazu je posvátný okamžik, kdy se sv. František Saleský stává terciářem řádu pavlánů (podle tradice tohoto řádu prý nejvýznamnějším). Malíř zde vycházel patrně z nějaké dobové grafické předlohy, výtvarnou obdobu jsme zatím ve fondu českého barokního umění nenalezli. Zajímavá je i symbolika – zářící kotouč nad postavou sv. Františka z Pauly, s nápisem AMOVR, který připomíná zásadní dílo sv. Františka Saleského --- TRAITE DE L'AMOUR DE DIEU (1616) --- (POJEDNÁNÍ O LÁSCE K BOHU), které je jedním z vrcholných děl francouzské mystické literatury 17. věku. Pozoruhodný je také nápis v knize života sv. Františka Saleského, kterou drží andílek ve spodní části, v české barokní tvorbě jde nikoliv o obvyklý latinský, německý nebo český text, ale o ojedinělý francouzský – Vise Jesus du quel la mort monstra combien l'amour est fort (Hleďme na Ježíše, jehož smrt ukazuje, jak silná je láska).

Rozdělovská farnost obě plátna letos u příležitosti Noci kostelů vystavila, a to i v souvislosti s loňským 400. výročím úmrtí Františka Saleského († 1622) – vynikajícího teologa, spisovatele a učitele církve (1877). Inspiroval nás k tomu i Apoštolský list TOTUM AMORIS EST, který Svatý otec František k tomuto výročí vydal. V něm je obsažena řada inspirativních odkazů na dílo sv. Františka Saleského, aktuálních pro naši dobu.

A tak před návštěvníky Noci kostelů tento starý obraz začal „mluvit“ o svém vzniku (votivní obraz Maxmiliána Rase – vzpomínka na zesnulou matku), původu (kostel sv. Salvátora u zrušeného kláštera pavlánů v Praze), o umu neznámého pražského malíře, o bystrém a obětavém světci sv. Františku Saleském, význačném představiteli evropské kultury, jehož dílo je živé i dnes, neboť psal o Lásce k Bohu … jak důležité a povzbudivé v této mrzuté době. A i o tom byla letošní Noc kostelů v Rozdělově.

Prezentace o obraze sv. Františka Saleského z Noci kostelů 2023 ve formátu PDF