Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

--- OSLAVILI JSME NAROZENINY KOSTELA ---

Nedělní společenství rozdělovských farníků okolo oltáře bylo obzvlášť sváteční, při nedělní liturgii jsme slavili výročí posvěcení kostela – jeho 96. narozeniny (rozdělovský chrám byl vysvěcen v neděli 25. 9. 1927 arcibiskupem Františkem Kordačem). Hlavním celebrantem mše svaté byl bývalý rektor pražského semináře a generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Michael Slavík, s ním koncelebrovali – rozdělovský farář, okrskový vikář P. Jaroslav Kučera, a kanovník Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském P. Josef Hřebík, Th.D. SS.LNa úvod Michael Slavík pozdravil shromáždění a zdůraznil, že neslavíme jen narozeniny kostela, církevní architektury, což je také důležité, ale výročí počátku setkávání  rozdělovských farníků na tomto místě, vždyť kolik je na světě prázdných a duchovně vyprahlých kostelů – ale zde se setkává další generace společenství věřících, a to je zásadní.

Jeho promluva vycházela ze tří liturgických čtení – 1. Král 8,22-30; 1. Petr 2,4-9 a z úryvku evangelia sv. Jana 4,19-24. Michael Slavík farníky povzbudil, aby stále usilovali o to, aby se stali, jak stojí v Písmu...živými kameny pro duchovní chrám, svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu příjemné skrze Ježíše Krista (1 Petr 2,5). Je přece zřejmé, že v této společnosti je naše víra v Pána pro mnohé nepochopitelným ... kamenem, na který se naráží, balvanem, přes který se klopýtá. Narážejí na něj, protože odmítli přijmout víru. K tomu také byli určeni (1 Petr 2,8). Jakýsi „politický konsensus“ není tak v principu ani možný. Je třeba se vymanit pocitu úzkosti a beznaděje, který permanentně posilují negativní zprávy z médií (a když je raději vypnete, je to také řešení).

Následně proběhlo přátelské setkání na zahradě farnosti a bylo o čem při sklence vína, zákusku a kávě mluvit. Bylo to krásné posvícenské dopoledne v rozdělovské farnosti, požehnané setkání s Mons. Michaelem Slavíkem.  Deo gratias. (snímky Jan Žofák)