Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

--- VYCHÁZEJÍ SVATOVÁCLAVSKÉ PRAMENY ---

Farní časopis má tentokrát o několik stran více, barevné jsou i přílohy. Mimo obvyklé zprávy a články z dění ve farnosti, jako jsou úvodník otce Jaroslava Kučery, stojí za pozornost kázání Doc. Josefa Hřebíka Th.D., S.S.L. Rozhovor nazvaný 3 otázky pro….jsme vedli s jedním z letošních biřmovanců, dále jsme doporučili milou knížku Bruna Ferrera Sny pro duši a znovu se vrátili k NK.

Rok 2023 je i významným rokem putování. Snažíme se o obnovu farního putování, proto najdete ve Zpravodaji i poutní přílohu o této snaze i s vyobrazením naší farní poutnické hole. Tak jsou zaznamenány poutě našich farníků do staroslavných Cách, Hájku, obnovované Horní Police a naše účast na Světových dnech mládeže v Lisabonu. To vše proto, aby nebyla zapomenuta snaha otce Jaroslava Kučery o živý a pestrý život naší farnosti. Doufáme, že si nové číslo Pramenů na téma farní putování přečtete se zájmem... Helena Raifová

K nahlédnutí zde