Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

--- HLE, JAK JE DOBRÉ A JAK MILÉ, KDYŽ BRATŘI BYDLÍ POSPOLU (Ps. 133,1) --- vikariátní setkání kněží 16. 1. 2024

Setkání kněží a jáhnů Kladenského vikariátu (16. 1. 2024) předsedal pomocný biskup pražský a generální vikář Pražské arcidiecéze  Mons. Zdenek Wasserbauer. Ten ve své promluvě v návaznosti na první čtení (1Sam 16,1-13) připomněl to podstatné, že Bůh se dívá do srdce člověka, nevšímá si jeho "lidských" úspěchů a společenského postavení; starozákonní postava Davida je nám v mnohém vzorem, a to zejména svou udatností. Jak důležitá vlastnost do tohoto nečasu. Zastavil se u obtížného působení kněží v této době, kdy si jejich jednání mnozí farníci promítají do svých představ; povzbudil přítomné, aby usilovali o vzájemné pochopení. Při slavení liturgie užil pomocný biskup pražský formulář za nová kněžská a řeholní povolání. Vikariátního setkání se zúčastnili mnozí farníci z Rozdělova i Kladna, potěšila je a povzbudila v podstatě plná sestava kněží z farností Kladenského vikariátu.