Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Libušínský kostel navštíví biskup Karel Herbst – neděle 9. 1. 2011

Náš milý host salesián Karel Herbst (* 6. listopadu 1943 Praha) –  od roku 2002 pomocný biskup pražský – absolvoval v letech 1968–1973 Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích; kněžské svěcení přijal od kardinála Tomáška 23. června 1973. V letech 1973–1974 působil jako kaplan v Mariánských Lázních, poté na Svaté hoře u Příbrami. V roce 1975 mu byl odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. Od února 1975 až do srpna 1986 pracoval v podniku Úklid jako čistič výkladních skříní, podobně jako pozdější kardinál Miloslav Vlk. Od září 1986, po navrácení státního souhlasu, do roku 1989 působil Karel Herbst ve Starém Sedlišti na Tachovsku. V osmdesátých letech byl hlavním organizátorem salesiánských chaloupek, prázdninových akcí pro děti v rámci podzemního fungování církve.

V době náboženské svobody od roku 1990 do roku 1991 byl ředitelem salesiánské komunity v Praze-Kobylisích, v letech 1997–2000 působil jako spirituál v pražském Arcibiskupském kněžském semináři. Poté administroval farnost Fryšták u Holešova. Od roku 1995 do roku 2001 byl v rámci salesiánské provincie delegátem pro formaci, od roku 1996 až dosud je členem provinciální rady. V letech 1990–2001 byl předsedou redakční rady AD magazínu, křesťanského časopisu pro mladé vydávaného nakladatelstvím Portál. Dne 19. února 2002 byl jmenován pomocným biskupem Arcidiecéze pražské (titulární biskup Siccesiánský). Jeho biskupským heslem je Ježíšův výrok „Milosrdenství chci“.

Mons. Karel Herbst navštívil Rozdělovskou farnost letos dvakrát … 9. května uděloval v rozdělovském kostele sv. Václava svátost biřmování a v pátek 29. 10. zde předsedal pohřebním obřadům při úmrtí našeho sbormistra Jána Čambála.

V kostele sv. Prokopa v Libušíně bude Mons. Karel Herbst celebrovat mši svatou v neděli 9. ledna od 16 hodin.