Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Farní beseda s biskupem Karlem Herbstem

Na první letošní farní besedu přijal pozvání pomocný biskup pražský msgre. Karel Herbst. V homilii při mši svaté navázal na čtení z evangelia (Mk 4,26-34) a promluvil o přítomnosti božího království mezi námi. V následné besedě zdůraznil význam svátosti manželství a důležitosti modlitby, která není nikdy "nadbytečná", i když se to může – viděno „očima časnosti“ – tak jevit. Zastavil se u současné pastorace jeho spolubratrů z řeholního společenství Salesiánů Dona Bosca a na závěr přiblížil program letošních setkání u příležitosti 800. výročí narození sv. Anežky České. Snímky od Jana Žofáka. Více fotografií v galerii