Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

27. 5. 2011 – Noc kostelů 2011 v rozdělovském kostele sv. Václava

Noc kostelů v kostele sv. Václava v Rozdělově, již připravovala farnost několik měsíců a do jejíž přípravy se zapojili nejen „farníci“, ale i řada přátel, zpočátku probíhala v režii deštivého počasí. Po mši svaté, jež byla zakončena tradiční májovou pobožností, zahájil program P. Jaroslav Kučera, který společně s Martinou Vermachovou, která se stala průvodcem večera, vyzval přítomné, aby na památku svých zemřelých přátel zapálili svíci, jež nám je bude po celou dobu setkání připomínat. Následoval krátký koncert chrámového sboru, po kterém Josef Vermach přiblížil přítomným historii památky, a to v souvislosti s dějinami obce Rozdělov. Paralelně probíhala hra pro nejmenší návštěvníky – Po stopách kostelníka. Poté Pavla Rejhonová seznámila přítomné s opravenými varhanami a nato proběhl krátký varhanní koncert (Ludmila Švarcová a Pavla Rejhonová). O 21. hodině přišel na pořad dvacet let starý dokument o obnovené rozdělovské kapli sv. Mikuláše, a tak zatímco na jedné straně plály svíčky zapálené za zemřelé přátele, na straně druhé jsme si podobu řady z nich mohli připomenout na filmovém dokumentu. V té době navštívil rozdělovský kostel i primátor města Ing. Dan Jiránek. Po promítání nastoupil farní sbor se svým druhým koncertem (sbor řídila Pavla Rejhonová a Tomáš Mandlík), na programu byl i pravoslavný zpěv mariánského Akafistu. Po tomto vystoupení zazněl saxofon, flétna, bubínky, kytary a zpěv farní kapely. Večerní program ukončily zpěvy z komunity v Taize (řídil Tomáš Mandlík), zpívané modlitby. V tu chvíli byla zhasnuta všechna světla, a tak pouze svíce v rukou účastníků setkání (v nich jakoby se odráželo světlo zapálené velikonoční svíce) vytvořily jedinečnou atmosféru a zároveň světelnou tečku tohoto mimořádného setkání – Noci kostelů 2011.

••Na snímcích zleva • rozdělovský farní chrámový sbor při úvodním vystoupení • kostel se zaplnil návštěvníky • Josef Vermach a komentovaná prohlídka kostela •• Pavla Rejhonová při výkladu u rozdělovských varhan • rozsvěcování svící za naše přátele • primátor města Kladna ing. Dan Jiránek a rozdělovský farář P. Jaroslav Kučera •• Dan Jiránek také zapálil svíci za zesnulé Rozdělováky • z koncertu rozdělovské farní kapely • Zpěv o Naději - meditativní zpěvy z Taize ••

 

Další fotografie v galerii Jan Žofáka

Program Noci kostelů v Rozdělově

Stručná historie rozdělovského kostela sv. Václava ve formátu PDF (4,68 MB)