Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Velký den rozdělovské farnosti

V neděli 9. 5., na šestou neděli velikonoční, byla udělena v rozdělovském kostele svátost biřmování devíti mladým ženám a mužům. Pečeť Ducha svatého přijali: Kateřina Ranšová, Veronika Hanáková, Magdaléna Pavlíková, Anita Brožková, Růžena Samková, Eliška Matějková, Norbert Žofák, Jan Žofák a Marcela Chlumecká. Ruce při udělování této svatosti vložil na naše biřmovance pomocný biskup pražský Mons. Karel Herbst, který je při homilii povzbudil a vyzval, aby se stali novými lidmi, dobrými křesťany. Aby každý den dokázali rozlišovat dobro a zlo. Jen tehdy budou žít v pokoji, ne v tom zdánlivém pokoji, ale v tom, který nám zanechal Pán … Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí (Jan 14,27). Po mši svaté proběhlo přátelské setkání Mons. Karla Herbsta s biřmovanými, jejich kmotry a přáteli. Poděkování patří P. Jaroslavu Kučerovi, který skupinu rozdělovských farníků na přijetí této svátosti trpělivě o pátcích připravoval; a jak všichni uvedli, na ta setkání se vždy těšili. Obrazová reportáž z biřmování v galerii.