Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

Emeritní probošt P. Jaroslav Vyterna v Rozdělově – 4.8.2012

Aktualizováno Pondělí, 01 Říjen 2012 21:05 Napsal uživatel Administrator Neděle, 05 Srpen 2012 12:01

V sobotu 4. 8. 2012 při mši svaté v rozdělovském kostele jsme poděkovali za 85 let života P. Jaroslava Vyterny, emeritního probošta z Mělníka (*27.7.1927), který přijal 4.8. 1954 kněžské svěcení – "za zavřenými dveřmi" – od tajně vysvěceného biskupa Ladislava Hlada právě v rozdělovském kostele; liturgie se zúčastnil vedle rozdělovského faráře P. Jaroslava Kučery i kanovník P. Josef Hřebík, Th.D. Snímky Jan Žofák.

 

Porciunkule v Hájku a 90. narozeniny P. Benedikta Holoty ofm

Aktualizováno Neděle, 05 Srpen 2012 11:38 Napsal uživatel Tomáš Linhart Neděle, 05 Srpen 2012 11:24

Ve čtvrtek 2.8.2012 se ve františkánském Hájku konala tradiční pouť Porciunkule, při které jsme měli možnost dojít plnomocných odpustků. Zájem byl značný, umocněn přítomností jubilanta P. Benedikta Vladimíra Holoty OFM, který v neděli 5. srpna oslaví své 90-té narozeniny. Mše svatá, kterou koncelebrovali františkánští kněží a okrskový vikář P. Jaroslav Kučera začala úderem 17-té hodiny vstupem liturgického průvodu do refektáře. Při své homilii osvětlil hlavní celebrant P. Holota význam slavnosti Panny Marie Andělské z Porciunkule. Vrátil se ke kořenům, kdy sv. František po své konverzi zatoužil zcela se odpoutat od vlastní tíživé minulosti. Díky zjevení, kterého se mu dostalo, objevil vysvobození v porciunkulovém odpustku a to nejen pro sebe, ale pro všechny, kteří upřímně touží žít v radosti z výkupné smrti Pána Ježíše, aniž by se soužili svými dřívějšími přehmaty. Někdy možná až příliš úzkostlivě žijeme s obavou o spásu naší duše, přičemž otec Holota dále připomněl, že věčný život je poznání jediného Boha a toho, kterého On poslal … tedy Pána Ježíše Krista. Avšak poznání nikoliv jen rozumem, ale naším srdcem, celou naší bytostí. Pak můžeme současně žít životem pomíjivým v čase a zároveň životem ve věčnosti. Působivé kázání přineslo mnoho naléhavých slov, která však vyzněla zcela přirozeně. Slyšeli jsme: „Bůh je živou skutečností v nás“.

Ano, při pozorném naslouchání slovům z úst otce Holoty docházíme k přesvědčení, že jeho tvrzení jsou autentická. Před závěrečným slavnostním požehnáním přednesl oficiální blahopřání k významnému kulatému jubileu rektor klášterní kaple Navštívení Panny Marie v Hájku P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM. A po skončení Loretánských litanií milému otci Holotovi potřásl rukou snad každý přítomný a srdečně, mnohdy s dojetím vyslovil přání všeho dobrého. Úplnou tečku za vydařenou poutí učinilo příjemné společné posezení u praskajícího ohýnku při neformálních hovorech a chuťově výtečných opečených klobásách. Za vše Deo Gratias.

P. Benedikt Vladimír Holota, OFM (* 1922), kněz, řeholník a známý exercitátor, který má i pozoruhodný vztah ke Kladnu – po uzavření klášterů si prožil internaci na Klíčavě, budoval tam nádrž pro pitnou vodu, která přicházela i k nám do Rozdělova. Benedikt Holota je také autor několika knih – Hovory na nemocničním lůžku (1994), Nebyl jsem hrdina: Vzpomínky na totalitu 1950–1989 (2002), Eucharistie, který projev lásky může být větší (2009) a Zápisky (ne)zkušeného faráře (2010). A je znám i jako dovedný autor kreseb (viz náš farní časopis PRAMENY 1/XIV).

   

Křest malé Augustiny Štěpánkové – 29.7.2012

Aktualizováno Neděle, 23 Září 2012 11:59 Napsal uživatel Administrator Čtvrtek, 02 Srpen 2012 04:10

   

Hospic knížete Václava zahajuje činnost

Aktualizováno Sobota, 21 Červenec 2012 14:27 Napsal uživatel P. Jaroslav Kučera Sobota, 21 Červenec 2012 14:16

V současné době obecně prospěšná společnost Hospic knížete Václava zahajuje svojí faktickou činnost, která se v nejbližším období bude zaměřovat na poskytování domácí hospicové péče v regionu Kladenska. V souvislosti s tím hledáme dobrovolníky, kteří by doplňovali činnost našich profesionálních pracovníků v nejrůznějších rolích. Především se nám v začátku bude jednat o role společníků pro naše pacienty. Později, po absolvování školení pro dobrovolníky, i pro role náročnější.

Budeme Vám velmi vděční za jakoukoliv Vaší laskavou pomoc, kterou byste nám mohli v tomto směru poskytnout. Vaše případné nabídky zasílejte mailem na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Velmi děkujeme předem.

Lubomír Kníže, předseda správní rady o.p.s.; tel. 602298708

   

Slavnost Těla a krve Páně - 7. 6. 2012

Aktualizováno Neděle, 10 Červen 2012 11:48 Napsal uživatel Administrator Neděle, 10 Červen 2012 11:34

Každoročně si v měsíci červnu připomínáme význam eucharistie v církvi; vstupem do tohoto období byla Slavnost Těla a krve Páně, kterou jsme v Rozdělově slavili ve čtvrtek 7. června. Mši svatou celebroval rozdělovský farář P. Jaroslav Kučera s kanovníkem u Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském P. Josefem Hřebíkem, Th.D.

Fotografie naleznete v galerii Jiřího Horského

   

Strana 42 z 54

<< Začátek < Předchozí 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Další > Konec >>