Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

Rozdělovská Noc kostelů 2012

Aktualizováno Úterý, 05 Červen 2012 15:06 Napsal uživatel Tomáš Linhart Neděle, 03 Červen 2012 00:00

Po loňském premiérovém a úspěšném zapojení rozdělovské farnosti do Noci kostelů, byl i ten letošní výzvou k vytvoření pestrého a působivého programu pro nejširší veřejnost. Do rozsáhlých příprav se s notným předstihem zapojili farníci rozmanitého věkového spektra v čele s rozdělovským farářem Jaroslavem Kučerou. Úsilí organizátorů začalo přinášet své ovoce již v pátek odpoledne, kdy za zvuků dopadajících kapek deště a kroků rodičů přibíhaly jejich ratolesti na programový blok přizpůsobený Mezinárodnímu dni dětí.

Po úvodním slovu, ve kterém P. Jaroslav Kučera přiblížil život sv. Václava těm nejmladším, následovaly radostné zpěvy dětské scholičky pod vedením Pavly Rejhonové. Další okamžiky patřily pohybovým aktivitám a tvůrčí činnosti dětí při hrách přizpůsobených různým věkovým kategoriím. Na zahradě i na faře děti předvedly své výkony při skákání v pytli, chození po laně, leteckém turnaji vlastnoručně vyrobených vlašťovek či pojídání koblihy zavěšené na provázku bez dopomoci rukou, za které si vysloužily razítka do svých rytířských dekretů. Odměnou jim pak byly chutné perníčky. Zatímco uvnitř kostelíka kontinuálně probíhala hra pro starší děti „Po stopách sv. Václava“ a též i ukázka varhan přizpůsobená zvídavým dětem.

 

Číst dále: Rozdělovská Noc kostelů 2012

 

Konference – Lidický farář P. Josef Štemberka

Aktualizováno Čtvrtek, 24 Květen 2012 05:05 Napsal uživatel P. Jaroslav Kučera Středa, 23 Květen 2012 18:31

Memento Lidice o. p. s. pořádá v sobotu 9. června 2012 Mezinárodní seminář Lidický farář P. Josef Štemberka; zahájení v 10 hodin ve středisku Oáza v Lidicích.

Na konferenci zazní příspěvky: Život P. Josefa Štemberky (Simona Rutarová), P. Josef Štemberka a 10. červen 1942 (Eduard Stehlík), Lidická tragédie a dnešek (Tomáš Holub); Ernst Uhl promluví na téma Čím jsou Lidice pro Brémy … Pozvánka na setkání ke stažení zde.

   

Vychází svatodušní PRAMENY

Aktualizováno Pondělí, 21 Květen 2012 18:08 Napsal uživatel Tomáš Mandlík Pondělí, 21 Květen 2012 17:48

Do tiskárny ve Slaném jsme předali další číslo našeho farního časopisu Prameny, který je věnován zejména světlé památce P. Bořivoje Bělíka, v bloku Služebník užitečný se s ním setkáme ve vzpomínkách jeho přátel. Čtenáře nepochybně zaujme i stať biblisty P. Josefa Hřebíka, který se v třetím pokračování cyklu Základy víry zabývá právě palčivou otázkou … Co je to víra? Tomáš Linhart připomíná chronologicky jarní akce farnosti, Pavla Rejhonová nás seznamuje s úsilím o záchranu varhan v kostelíku sv. Jiří v Libušíně a vše uzavírá užitečné kalendárium.

Na stolku v kostele by měl být časopis o neděli svatodušní; již dnes si jej můžete přečíst zde.

   

Putovali jsme k Božímu hrobu – sobota 12. 5. 2012

Aktualizováno Sobota, 12 Květen 2012 19:48 Napsal uživatel Administrator Středa, 02 Květen 2012 18:15

Ani trvalý a hustý ranní déšť neodradil skupinu poutníků vyrazit k Božímu hrobu nad Kvíčkem u Slaného, na zastávce v u kostela v Kladně v Rozdělově se nás sešlo sedm. Při vystoupení na zastávce ve Smečně zněly zvony kostela, smečenský farář nás takto přivítal. Jak posléze poznamenala jedna z poutnic, zvuk zvonů rozehnal mraky, takže po zbytek cesty již na nás nespadla ani kapka. Zaujala prohlídka smečenského kostela – původní barevná výzdoba, Platzerova socha sv. Jana Nepomuckého, barokní pozitiv, záklopové stropy oratoří a poutníci si neodpustili ani poněkud dobrodružný sestup s rozžatými svícemi do kostnice. Po požehnání na cestu jsme opět za zvuku zvonu vykročili do jarní zelené krajiny. Putovali alejí k Prokešovu pramenu v bývalých lázních Šternberk, následovala cesta do Přelíce s pěknými výhledy na Smečno, v Přelíci zastávka u starobylého kostela sv. Petra a Pavla. Odtud po zelené do Kvíce, Kvíčku a pak okolo sokolovny vzhůru k Božímu hrobu. Cestou přibývali další poutníci na kolech i motorizovaní, v závěru se nás tak u Božího hrobu sešlo patnáct. Krátký výklad, duchovní slovo a pak společná modlitba vše zakončila. Deo gratias! Materiální tečkou bylo pro některé posezení ve slánském pivovaru Antoš. Další snímky v galerii Jiřího Horského  … více o slánském Božím hrobě zde

 

 

   

Pouť ke sv. Jiří nad Libušínem – neděle 22. 4. 2011

Aktualizováno Neděle, 22 Duben 2012 18:33 Napsal uživatel Tomáš Linhart Neděle, 22 Duben 2012 00:00

Naše kroky vedly ke kostelíku sv. Jiří nad Libušínem, jenž je zasazen do míst starobylého hradiště oblkopeného jarem vonící přírodou. Příjemné aprílové počasí s osvěžujícím deštíkem a dobrá nálada nám byly průvodcem. Při mši svaté byl hlavním celebrantem biskupský vikář pro pastoraci P. Ing. Michal Němeček spolu s P. Jaroslavem Ptáčkem a rozdělovským vikářem Jaroslavem Kučerou. Při homilii nám byl připomenut hluboký význam svědectví víry nás křesťanů v dnešním světě. Po závěrečném slavnostním požehnání jsme duchovně povzbuzeni ... i posilněni sladkými koláčky ... vyšli vstříc našim domovům. Pěšky, na kolech či objednaným autobusem. Deo Gratias za krásný sváteční den …

 

Kostel sv. Jiří nad Libušínem stojí uprostřed starobylého hradiště, údajně se zde nacházela farní osada zvaná Hradiště. Kostel se uvádí jako farní v roce 1352 (ostrovští benediktini). Místo tradičních poutí, v šedesátých letech 20. století zde probíhal rozsáhlý archeologický průzkum pod vedením Dr. Zdeňka Váni. Hradiště bylo vybudováno patrně kolem poloviny 9. století, a to jako pohraniční pevnost na rozraní kmenových území Čechů a Lučanů; později se stalo centrem přemyslovské správy. Oblíbené místo bývalého rozdělovského faráře a básníka Jana Lebedy, který duchovní atmosféru tohoto poutního kostela zachytil ve svých básních a vzpomínkách. V loňském roce byl opraven barokní štít kostela, opravu čeká i poškozená zvonice. O památném libušínském hradišti více ve farním časopise Prameny

 

   

Strana 43 z 54

<< Začátek < Předchozí 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Další > Konec >>