Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

Byli jsme při tom … dějiny premonstrátů v regionu

Aktualizováno Pátek, 05 Říjen 2012 18:54 Napsal uživatel Vladimír Přibyl Čtvrtek, 04 Říjen 2012 17:34

Slánské rozhovory 2012 proběhly v úterý 2. října v refektáři kláštera bosých karmelitánů ve Slaném a posléze v klášteře sester premonstrátek v Doksanech. Setkání, kterého se zúčastnili mnozí rozdělovští farníci včele s rozdělovským farářem a okrskovým vikářem P. Jaroslavem Kučerou, pootevřelo pomyslné dveře do řádové historie premonstrátek v regionu. V úvodním bloku přivítal na sedmdesát účastníků konference strahovský opat mons. Michael Pojezdný O.Praem., který zdůraznil potřebu znát historii své země, regionu. Poučná byla i současnost kláštera v Doksanech, který byl po zrušení za Josefínských reforem obnoven v roce 1998 – s dnešním životem v klášteře seznámila posluchače převorka kláštera s. Alberta. Závěrečnou pomyslnou tečkou bohatého programu byl varhanní koncert Vladimíra Roubala v doksanském kostele, kterého doprovázel houslista Emanuel Ranný. 
Snímky Pavla Vychodila z konference zde

 

Sbory zpívají pro Hospic - čtvrtek 4. 10.

Napsal uživatel Pavla Rejhonová Pondělí, 01 Říjen 2012 19:28

Ve čtvrtek 4. října v 19 hodin jste srdečně zváni do kostela Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Starosty Pavla na benefiční koncert duchovní hudby – Sbory zpívají pro Hospic. Koncert ve spolupráci s Arciděkanstvím Kladno pořádá Hospic knížete Václava, o.p.s., a vystoupí na něm sedm kladenských pěveckých souborů – od dětského sboru Sluníčko přes husitský sbor a chrámové sbory působící na Kladensku až po ženský pěvecký sbor Smetana, mužský sbor Smetana-Slovanka a Hornický pěvecký sbor. Večerem bude provázet Jan Polívka a dobrovolné vstupné je určené k podpoře na Kladensku nově vznikajícího domácího hospicu. V rámci programu vystoupí s několika písněmi také rozdělovský chrámový sbor. Srdečně vás na tuto akci zveme hned ze dvou důvodů: V první řadě je třeba připomenout, že koncerty takového rozsahu se běžně na Kladensku nepořádají; vždyť účinkovat bude na sto padesát zpěváků a zpěvaček. A za druhé – svou účastí a i drobným příspěvkem podpoříte dobrou a velmi potřebnou aktivitu, která v Kladně a jeho okolí doposud chyběla.

Plakátek ke stažení zde

   

Podzimní PRAMENY v tiskárně

Aktualizováno Neděle, 23 Září 2012 16:26 Napsal uživatel Tomáš Mandlík Neděle, 23 Září 2012 11:31

Vychází podzimní číslo farního časopisu Prameny, ve kterém si úvodním textem připomínáme úmrtí významného kardinála Carlo Maria Martiniho, následuje další část z bloku Základy víry od Josefa Hřebíka - Co je křesťanská víra? … přinášíme první část dějin školských sester z kongregace Notre Dame na Kladně od Stanislava Krajníka – Vezmi to dítě a vychovej je. Čtenář zde nalezne informace z farnosti a praktické kalendárium. Na stolku ve farnosti by měl být časopis dispozici o Svátku sv. Václava. Ke stažení ve formátu PDF zde

   

Koncert k nedožitým 85. narozeninám Jána Čambála – neděle 16. září

Aktualizováno Neděle, 02 Září 2012 19:16 Napsal uživatel Pavla Rejhonová Neděle, 02 Září 2012 19:00

V neděli 16. září 2012 v 17 hodin se uskuteční v rozdělovském kostele sv. Václava "Slavnostní koncert k nedožitým 85. narozeninám Jána Čambála", dlouholetého rozdělovského regenschoriho. Koncert za podpory Magistrátu města Kladna připravují společně zpěváci z Chorus Carolinus, Rozdělovského chrámového sboru a další bývalí členové a členky Schola Cantorum Sanctae Caeciliae.

Na programu zazní písně a skladby, které se Scholou před lety nacvičil sbormistr Ján Čambál. Vedle několika drobnějších duchovních skladbiček budou značnou část programu tvořit Čambálovy dramatické zpěvy. Ty vznikaly na texty z Písma postupně v průběhu let 1955 až 1964 původně pro sólový tenor a varhany, později je Ján Čambál rozepsal pro tenor, smíšený sbor a varhany. V rámci koncertu bude také představeno nové CD s těmito dramatickými zpěvy, nazvané "Cantica drammatica". CD natočilo letos v březnu na šedesát zpěváků a zpěvaček z okruhu "bývalých Cecilek" a stávajících členů rozdělovského chrámového sboru a souboru Chorus Carolinus pod vedením Karla Procházky. Ten také bude řídit spojené sbory při slavnostním koncertu, varhanního doprovodu se ujme Ludmila Švarcová a celým koncertem bude provázet Martina Vermachová. Srdečně zveme! Plakátek ke stažení zde.
Vzhledem k tomu, že by Ján Čambál oslavil své 85. narozeniny v pondělí 17. září, bude za něj v tento den v rozdělovském kostele sloužena večerní mše svatá.

   

Vikariátní pouť v Tuřanech u Slaného – 11. srpna 2012

Aktualizováno Neděle, 11 Srpen 2013 11:25 Napsal uživatel Tomáš Linhart Sobota, 11 Srpen 2012 20:43

Plakátek umístěn v předsálí rozdělovského kostela zval s předstihem na vikariátní pouť do Tuřan u Slaného, kde se konala mše svatá u příležitosti slavnosti Panny Marie Nanebevzaté. Malebná vesnička, jejímž srdcem je na mírném návrší skvící se poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie přivítala procesí poutníků, tak jak tomu bylo v dobách minulých. Zesnuvší pamětníci pochováni na hřbitově v těsné blízkosti kostelíka a barokní zvonice by jistě vypověděli svá vděčná svědectví. Mariánská pobožnost a možnost svátosti smíření předcházela mši svaté, která proběhla vzhledem k prázdninovému času za slušné účasti věřících. Po úvodním znamení kříže srdečně přivítal hlavního celebranta, okrskového vikáře P. Jaroslava Kučeru slánský farář Mgr. Pavel Táborský, který společně s P. Jaroslavem Ptáčkem O.Cr. a administrátorem farnosti Nové Strašecí - P. Mgr. Mariuszem Walczakem koncelebroval slavnostní bohoslužbu. V evangeliu (Lk 1,39-56), jenž od ambonu přednesl rozdělovský jáhen Mgr. Jarmil Klanc jsme otevírali sluch slovům chvalozpěvu „Magnificat“, na jehož obsah poté volně navázal ve své homilii P. Jaroslav Kučera. Panna Maria, služebnice Páně, přijala vtělené Slovo a stala se tak Jeho snoubenkou a matkou. Maria nás svým vzorem pozemského života přivádí k živé spolupráci, k dialogu s Bohem. K hlubší účasti i k prohloubení duchovního prožitku zvala přítomnost krásné gotické sochy Tuřanské Madony, jež z hlavního oltáře shlíží laskavým pohledem na shromážděný Boží lid. Povzbuzeni Božím slovem a posilněni přijetím svátosti oltářní vykročili jsme s odhodláním vstříc našemu pozemskému počínání. Kéž nás Panna Maria, Královna nanebevzatá provází svou mocnou přímluvou.

Další snímky z putování Jiřího Horského zde

Číst dále: Vikariátní pouť v Tuřanech u Slaného – 11. srpna 2012

   

Strana 43 z 56

<< Začátek < Předchozí 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Další > Konec >>