Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

Porciunkule v Hájku a 90. narozeniny P. Benedikta Holoty ofm

Aktualizováno Neděle, 05 Srpen 2012 11:38 Napsal uživatel Tomáš Linhart Neděle, 05 Srpen 2012 11:24

Ve čtvrtek 2.8.2012 se ve františkánském Hájku konala tradiční pouť Porciunkule, při které jsme měli možnost dojít plnomocných odpustků. Zájem byl značný, umocněn přítomností jubilanta P. Benedikta Vladimíra Holoty OFM, který v neděli 5. srpna oslaví své 90-té narozeniny. Mše svatá, kterou koncelebrovali františkánští kněží a okrskový vikář P. Jaroslav Kučera začala úderem 17-té hodiny vstupem liturgického průvodu do refektáře. Při své homilii osvětlil hlavní celebrant P. Holota význam slavnosti Panny Marie Andělské z Porciunkule. Vrátil se ke kořenům, kdy sv. František po své konverzi zatoužil zcela se odpoutat od vlastní tíživé minulosti. Díky zjevení, kterého se mu dostalo, objevil vysvobození v porciunkulovém odpustku a to nejen pro sebe, ale pro všechny, kteří upřímně touží žít v radosti z výkupné smrti Pána Ježíše, aniž by se soužili svými dřívějšími přehmaty. Někdy možná až příliš úzkostlivě žijeme s obavou o spásu naší duše, přičemž otec Holota dále připomněl, že věčný život je poznání jediného Boha a toho, kterého On poslal … tedy Pána Ježíše Krista. Avšak poznání nikoliv jen rozumem, ale naším srdcem, celou naší bytostí. Pak můžeme současně žít životem pomíjivým v čase a zároveň životem ve věčnosti. Působivé kázání přineslo mnoho naléhavých slov, která však vyzněla zcela přirozeně. Slyšeli jsme: „Bůh je živou skutečností v nás“.

Ano, při pozorném naslouchání slovům z úst otce Holoty docházíme k přesvědčení, že jeho tvrzení jsou autentická. Před závěrečným slavnostním požehnáním přednesl oficiální blahopřání k významnému kulatému jubileu rektor klášterní kaple Navštívení Panny Marie v Hájku P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM. A po skončení Loretánských litanií milému otci Holotovi potřásl rukou snad každý přítomný a srdečně, mnohdy s dojetím vyslovil přání všeho dobrého. Úplnou tečku za vydařenou poutí učinilo příjemné společné posezení u praskajícího ohýnku při neformálních hovorech a chuťově výtečných opečených klobásách. Za vše Deo Gratias.

P. Benedikt Vladimír Holota, OFM (* 1922), kněz, řeholník a známý exercitátor, který má i pozoruhodný vztah ke Kladnu – po uzavření klášterů si prožil internaci na Klíčavě, budoval tam nádrž pro pitnou vodu, která přicházela i k nám do Rozdělova. Benedikt Holota je také autor několika knih – Hovory na nemocničním lůžku (1994), Nebyl jsem hrdina: Vzpomínky na totalitu 1950–1989 (2002), Eucharistie, který projev lásky může být větší (2009) a Zápisky (ne)zkušeného faráře (2010). A je znám i jako dovedný autor kreseb (viz náš farní časopis PRAMENY 1/XIV).

 

Křest malé Augustiny Štěpánkové – 29.7.2012

Aktualizováno Neděle, 23 Září 2012 11:59 Napsal uživatel Administrator Čtvrtek, 02 Srpen 2012 04:10

   

Hospic knížete Václava zahajuje činnost

Aktualizováno Sobota, 21 Červenec 2012 14:27 Napsal uživatel P. Jaroslav Kučera Sobota, 21 Červenec 2012 14:16

V současné době obecně prospěšná společnost Hospic knížete Václava zahajuje svojí faktickou činnost, která se v nejbližším období bude zaměřovat na poskytování domácí hospicové péče v regionu Kladenska. V souvislosti s tím hledáme dobrovolníky, kteří by doplňovali činnost našich profesionálních pracovníků v nejrůznějších rolích. Především se nám v začátku bude jednat o role společníků pro naše pacienty. Později, po absolvování školení pro dobrovolníky, i pro role náročnější.

Budeme Vám velmi vděční za jakoukoliv Vaší laskavou pomoc, kterou byste nám mohli v tomto směru poskytnout. Vaše případné nabídky zasílejte mailem na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Velmi děkujeme předem.

Lubomír Kníže, předseda správní rady o.p.s.; tel. 602298708

   

Slavnost Těla a krve Páně - 7. 6. 2012

Aktualizováno Neděle, 10 Červen 2012 11:48 Napsal uživatel Administrator Neděle, 10 Červen 2012 11:34

Každoročně si v měsíci červnu připomínáme význam eucharistie v církvi; vstupem do tohoto období byla Slavnost Těla a krve Páně, kterou jsme v Rozdělově slavili ve čtvrtek 7. června. Mši svatou celebroval rozdělovský farář P. Jaroslav Kučera s kanovníkem u Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském P. Josefem Hřebíkem, Th.D.

Fotografie naleznete v galerii Jiřího Horského

   

Rozdělovská Noc kostelů 2012

Aktualizováno Úterý, 05 Červen 2012 15:06 Napsal uživatel Tomáš Linhart Neděle, 03 Červen 2012 00:00

Po loňském premiérovém a úspěšném zapojení rozdělovské farnosti do Noci kostelů, byl i ten letošní výzvou k vytvoření pestrého a působivého programu pro nejširší veřejnost. Do rozsáhlých příprav se s notným předstihem zapojili farníci rozmanitého věkového spektra v čele s rozdělovským farářem Jaroslavem Kučerou. Úsilí organizátorů začalo přinášet své ovoce již v pátek odpoledne, kdy za zvuků dopadajících kapek deště a kroků rodičů přibíhaly jejich ratolesti na programový blok přizpůsobený Mezinárodnímu dni dětí.

Po úvodním slovu, ve kterém P. Jaroslav Kučera přiblížil život sv. Václava těm nejmladším, následovaly radostné zpěvy dětské scholičky pod vedením Pavly Rejhonové. Další okamžiky patřily pohybovým aktivitám a tvůrčí činnosti dětí při hrách přizpůsobených různým věkovým kategoriím. Na zahradě i na faře děti předvedly své výkony při skákání v pytli, chození po laně, leteckém turnaji vlastnoručně vyrobených vlašťovek či pojídání koblihy zavěšené na provázku bez dopomoci rukou, za které si vysloužily razítka do svých rytířských dekretů. Odměnou jim pak byly chutné perníčky. Zatímco uvnitř kostelíka kontinuálně probíhala hra pro starší děti „Po stopách sv. Václava“ a též i ukázka varhan přizpůsobená zvídavým dětem.

 

Číst dále: Rozdělovská Noc kostelů 2012

   

Strana 44 z 56

<< Začátek < Předchozí 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Další > Konec >>