Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

Velikonoční vigilie 7. 4. 2012

Aktualizováno Úterý, 22 Květen 2012 16:30 Napsal uživatel Administrator Neděle, 08 Duben 2012 14:09

Při velikonoční vigilii v rozdělovském kostele přijalo křest jedenáct katechumenů; velikonoční Exsultet zpíval kanovník P. Josef Hřebík. Bohoslužbu obohatil zpěv farního sboru, připojujeme několik snímků Jana Žofáka, celou kolekci fotografií nalezenete zde

Smímky z nedělní slavnosti naleznete tady

 

Velkopáteční obřady 6. dubna 2012

Aktualizováno Neděle, 25 Listopad 2012 19:13 Napsal uživatel Administrator Sobota, 07 Duben 2012 00:00

Velkopáteční obřady se skládají ze tří částí … bohoslužba slova, ve které dominují Pašije podle sv. Jana, následuje obřad uctívání kříže. Obřady uzavírá svaté přijímání. Letošní homilii přednesl starozákonní biblista a kanovník P. Josef Hřebík, který při kázání vycházel z prvního čtení z knihy proroka sv. Izaiáše (Iz 52,13-53,12).

Již od odpoledních hodin rozjímali věřící u Božího hrobu; děti vedly od 15 hodin pobožnost Křížové cesty. Několik snímků od Jana Žofáka … celá kolekce fotografií zde

Další snímky v galerii Jiřího Horského

   

30. března – XXVI. Farní beseda, tentokrát s kapucíny

Aktualizováno Sobota, 21 Červenec 2012 20:24 Napsal uživatel Administrator Pátek, 30 Březen 2012 00:00

Další farní beseda byla věnována opět františkánské spiritualitě, po loňské návštěvě provinciála františkánů P. Jeronýma Jurky ofm, jsme mezi námi přivítali kapucíny P. Kryštofa Javůrka OFM.Cap a br. Maxmiliána Gottwalda OFM.Cap. Pobožnost Křížové cesty vedl br. Maxmilián, hlavním celebrantem mše svaté byl otec Kryštof, který před bohoslužbou zasedl také do zpovědnice. Beseda po mši svaté přiblížila účastníkům život kapucínů včera a dnes.

 

Další snímky v galerii Jiřího Horského

   

10.3.12 – Rozdělovské putování za sv. Anežkou

Aktualizováno Pondělí, 12 Březen 2012 06:33 Napsal uživatel Tomáš Linhart Neděle, 11 Březen 2012 16:42

V sobotu 10.3.12 se vydala nepříliš početná skupinka rozdělovských farníků na unikátní výstavu Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice, jenž se v těchto dnech odehrává v pražském Anežském klášteře. Návštěvě výstavy samotné předcházelo krátké zastavení v jednom z největších pražských kostelů sv. Jakuba Většího, jenž se řadí mezi pět pražských bazilik minor a pojí se s ním legenda o uťaté ruce zloděje, kterému se zachtělo odcizit sochu Bolestné Panny Marie. Ti, kteří neputovali z Kladna vlakem, připojili se k výpravě před vstupem do rozsáhlých útrob klášterního komplexu. Autentické prostředí zvalo k hlubšímu a ucelenému vnímání expozice, která mimo jiné poukazuje na každodenní život ve středověkém klášteře, v němž jeho zakladatelka, klariska sv. Anežka bezmála půl století v postech a přísné askezi Bohu věrná zůstala a odkud také na věčnost odešla. Květinami zdobený výklenek v kapli Panny Marie tuto skutečnost připomíná. Jedná se o místo původní hrobky světice, která se pozemského bohatství a moci zřekla pro lásku k Pánu Ježíši. Výstava se však nedotýká „pouze“ osobnosti Anežky Přemyslovny, nýbrž také rodově a duchovně spřízněných sv. Hedviky Slezské a sv. Alžběty Uherské. Není snadné vyzdvihnout umělecké dílo, které by stálo nad ostatními, jde spíše o vkus a zaměření návštěvníka. Pozoruhodné jsou již samotné raně gotické interiéry, mezi které se řadí kostel sv. Františka, ambit, refektář, Anežčina soukromá oratoř či svatyně sv. Salvátora s Branou harmonie, jejíž prostor měl sloužit jako rodové pohřebiště Přemyslovců, a kde jsou nyní k vidění pohřební insignie Přemysla Otakara II. a též i úchvatný Ostatkový kříž. Z dalších exponátů zaujme například pozdně gotická Archa Puchnerova (r.1482), rokokový relikviář (18.stol.) s ostatkem sv. Anežky, brevíř křižovnického velmistra Lva (r.1356), podobizna sv. Anežky na hlavici triumfálního pasu (r.1261) či díla Jana Jiřího Heinsche, A. de Rohdena, V. Hellicha, J. Navrátila, Josefa Václava Myslbeka a dalších autorů. Genius loci ve spojení s historickými artefakty, malbami, sochami, dochavanými listinami a také doprovodným filmovým dokumentem o Anežčině životě zapsal živou vzpomínku na tuto jedinečnou výstavu (na snímku Okenní vitraj se sv. Anežkou, návrh Josef Scheiwl, 1884 a vlevo detail obrazu Vojtěcha Hynaise, Sv. Anežka Česká, Paříž, 1879).

Dle spokojených výrazů na tvářích Starým Městem se vracejících rozdělovských poutníků a kladných ohlasů z času stráveného v Praze lze usuzovat, že výprava splnila očekávání všech zúčastněných. Deo Gratias a příště nashledanou, třeba i v hojnějším počtu. Výstava končí 25. 3. 2012, neváhejte!

Snímky z putování v galerii Jiřího Horského

 

   

První postní neděle

Aktualizováno Pondělí, 27 Únor 2012 06:26 Napsal uživatel Administrator Neděle, 26 Únor 2012 00:00

Několik snímků Jana Žofáka z První neděle postní. Udělování popelce a obřad zařazení čekatelů křtu … o svaté noci Kristova vzkříšení budou tito katechumeni v Kristově jménu v rozdělovském kostele pokřtěni …

   

Strana 46 z 56

<< Začátek < Předchozí 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Další > Konec >>