Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

Nové číslo farního časopisu – Prameny

Aktualizováno Úterý, 20 Září 2011 14:35 Napsal uživatel Tomáš Mandlík Úterý, 20 Září 2011 00:00

Nové číslo farního časopisu Parmeny přináší po úvodním slově rozdělovského faráře P. Jaroslava Kučery dva příspěvky P. Josefa Hřebíka. Připomeneme si jeho homilii, kterou pronesl v rozdělovském kostele u příležitosti 30. výročí přijetí svátosti kněžství. Nato se začteme do životních osudů kněze a básníka Jana Lebedy, pozdějšího pomocného biskupa pražského, který v rozdělovské farnosti v letech 1958 - 1968 působil a jehož 20. výročí úmrtí si letos připomínáme. Podstatná část časopisu je věnována zážitkům rozdělovských mladých na setkání se Svatým otcem v Madridu. Pokračujeme v seriálu o varhanách a čtenář zde také nalezne užitečné kalendárium společných setkání. Časopis ve formátu pdf k nahlédnutí zde. O svatováclavské poutní mši svaté by měl být k dispozici i v tištěné podobě.

 

Pozvání – sobota 17. září – benedikce nového kříže u Velké Dobré

Aktualizováno Pondělí, 22 Srpen 2011 13:49 Napsal uživatel Vladimír Přibyl Pondělí, 22 Srpen 2011 13:31

Doberský rodák Josef Horák poslal pozvání k benedikci nového kříže při silnici z Velké Dobré – směr Braškov -Toskánka, která se uskuteční v sobotu 17. září. Kříž nahradí starší dřevěný, který před časem zanikl. Původní kříž byl vztyčen v roce 1836. Před požehnáním nového kříže proběhne od 14 hodin mše svatá v kapli Nalezení svatého Kříže ve Velké Dobré. Poté, kolem 15 hodiny, se uskuteční vlastní benedikce nového kříže.

Při jednom z návratů z hájeckého kláštera jsem se zastavil u Josefa Horáka, abych se na nový kříž podíval, tehdy krásně voněl fermeží. Z tohoto setkání jsou i následující snímky, na posledním jsem zachytil i zhotovitele – Josefa Horáka, který se zasloužil o zachování paměti místa.

   

Ve františkánském Hájku s pražským arcibiskupem

Aktualizováno Sobota, 24 Září 2011 06:59 Napsal uživatel Tomáš Linhart Neděle, 11 Září 2011 16:15

V sobotu 10. září jsme si v Hájku připomněli narozeniny Panny Marie, jež v celé církvi slavíme od konce 7. století. Nebývale mnoho poutníků prošlo branou kláštera, kterou zdobí sochy sv. Františka a sv. Antonína. Jedním z důvodů mohlo být příjemné počasí, ale zřejmě hlavním „magnetem“ byla přítomnost arcibiskupa pražského Dominika Duky, pro nějž byla návštěva Hájku premiérou. Příchod účastníků pěší poutě z Hostivic – Starých Litovic, doprovázený zpěvy z barokních kancionálů započal bohatý hájecký program. Mši svaté předcházela modlitba růžence a svátost smíření. Liturgický průvod s bohatě zdobeným evangeliářem tentokrát nezamířil do refektáře, jak tomu bývá, ale do dvora, kde byl v ambitu zřízen oltář pro slavení eucharistické hostiny. Všem přítomným se tak naskytlo dostatek prostoru. Ve spojení s kvalitním ozvučením vznikly příhodné podmínky pro pozorné slavení mše svaté, jejímž hlavním celebrantem byl arcibiskup Dominik Duka. Při svém kázání hovořil o daru milosti, která je nám energií na cestě a kterou od Boha dostáváme díky Jeho nekonečné lásce k nám. Toto Boží působení v nás také způsobuje nové dispozice a tak můžeme v každém okamžiku našeho života plnit úlohu od Pána očekávanou. Tak jako Panna Maria, která na základě svého svobodného rozhodnutí řekla na andělovo zvěstování své „ano“, stala se matkou Ježíše Krista a získala tak podíl na dějinách spásy. Nemáme zůstat pouze u slov. Bůh již od počátku volá člověka k cestě odpovědnosti ve svobodě. Panna Maria tuto „zkoušku“ svobody složila. A my k Ní nyní můžeme přicházet, jelikož nám na základě svých vlastních zkušeností rozumí – je nám skutečnou Matkou. 
Po skončení mše následovaly tradiční Loretánské litanie a po občerstvení očekávaná beseda moderovaná Filipem Janem Rathouským. Vzešlo mnoho zajímavých dotazů, na které arcibiskup Dominik Duka otevřeně a upřímně reagoval. Povzbudil nás k radosti z naší víry a svobody, ve které žijeme. Přičemž mnohdy nedostatečně využíváme možnosti, které se nám dnes nabízejí. Také připomněl a zdůraznil nutnost kvalitní náboženské výuky. Závěrem otec arcibiskup vyjádřil přání:„Společnými silami dát Hájku lepší podobu“, za což sklidil uznalý potlesk přítomných. Adorace zakončená slavnostním požehnáním učinila symbolickou tečku za příjemně stráveným svátečním časem na mariánském poutním místě kladenského vikariátu. Deo Gratias. Další fotografie z průběhu poutě na snímcích Jiřího Horského

   

Křest Antonína Františka Havlíka – 28. 8. 2011

Aktualizováno Úterý, 08 Listopad 2011 18:59 Napsal uživatel Administrator Neděle, 04 Září 2011 05:32

   

K Panně Marii Nanebevzaté do Hájku – 20. 8. 2011

Aktualizováno Neděle, 11 Prosinec 2011 12:01 Napsal uživatel Tomáš Linhart Sobota, 20 Srpen 2011 20:40

Dne 20.8.2011 byla ve františkínském klášteře v Hájku – poutním místě Kladenského vikariátu – slavena mše ze svátku Nanebevzetí Panny Marie. Za krásného, slunečného počasí připutovala řada bratří a sester, mnozí také z naší rozdělovské farnosti. Hlavním celebrantem byl kladenský okrskový vikář P. Jaroslav Kučera, který při homilii nejprve vzpomněl na mladé poutníky v Madridu, kde v jednotě prožívají jedinečné okamžiky v rámci Světových dnů mládeže. V kontextu s radostným mládím také připomněl, že my všichni se máme snažit uchovat živou naději a to v jakkoliv těžké životní situaci. Vždy můžeme utíkat k nebeské Matce - Panně Marii, která je mocnou přímluvkyní a ochránkyní. K té která v náručí nosila věčné světlo – Ježíše Krista a nás již předešla ve slávě do nebeské vlasti. Po mši bezprostředně následoval průvod do Loretánské kaple, kde proběhla, a to  již tradičně, mariánská pobožnost - zpěv Mariánských litanií. Na závěr jsme se společně sešli u pohoštění v refektáři, kterému předcházelo vřelé a laskavé pozvání správců kláštera – manželů Langových. Z úst P. Jaroslava Ptáčka zde také zazněla gratulace P. Jaroslavovi Kučerovi k jeho narozeninám (21. 8.) a též pozvání na hlavní hájeckou pouť (10. 9. 11) ke svátku Narození Panny Marie, kterou bude slavit arcibiskup pražský Dominik Duka.

   

Strana 48 z 54

<< Začátek < Předchozí 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Další > Konec >>