Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

V Hájku jsme si připomněli 60. výročí kněžství P. Jaroslava Ptáčka O.Cr.

Aktualizováno Neděle, 31 Červenec 2011 11:49 Napsal uživatel Administrator Sobota, 09 Červenec 2011 00:00

Františkánský klášter v Hájku – není snad vhodnějšího místa na kladenském vikariátu k poděkování za 60. výročí kněžství P. Jaroslava Ptáčka. A tak se v sobotu 9. července sjely do Hájku desítky hájeckých poutníků, bývalých farníků a přátel, aby tak společně Pánu poděkovali za šedesát let kněžství P. Jaroslava Ptáčka, který dlouhou dobu působil v unhošťské farnosti. V úvodu bohoslužby připomněl P. Jaroslav Ptáček internované kněze v Hájku – jim byla také mše zasvěcena; tentokrát přiblížil životní běh P. Čtveráka, kterému totalitní režimy nacismu a komunismu neumožnily vykonávat řádnou kněžskou službu a který byl také v Hájku internován. Po liturgických čtení ze Svátku Navštívení Panny Marie následovala homilie, ve které připomněl P. Jaroslav Ptáček tři proslulá mariánská poutní místa - Lurdy, Fatimu a La Salettu, jejichž duchovní odkaz zformuloval do tří mariánských poselství, výzev do tohoto času. Po Mariánských litaniích v Loretánské kapli, před památnou sochou Panny Marie Hájecké, poděkoval P. Jaroslavu Ptáčkovi za práci na kladenském vikariátu okrskový vikář P. Jaroslav Kučera z Kladna – Rozdělova; za správu kláštera v Hájku a za hájecké poutníky promluvila Alena Langová, která podtrhla skutečnost, že to byl právě P. Jaroslav Ptáček, který společně s rozdělovským farářem P. Bořivojem Bělíkem stáli u znovuzrození kláštera po dlouholeté nucené odmlce. A za to, že dnes Hájek – hlavní poutní místo kladenského vikariátu – duchovně žije a vítá během roku poutníky, vděčíme také právě jemu. Deo gratias.

 

Rozdělovští farníci otci Josefu Hřebíkovi k 30. výročí kněžského svěcení

Aktualizováno Sobota, 09 Červenec 2011 14:50 Napsal uživatel Administrator Úterý, 28 Červen 2011 00:00

 

Vážený otče Josefe, záměrně neříkáme Vaše Milosti, jsi přece také kanovníkem, neříkáme pane docente, a jsi přece docentem na Katolické teologické fakultě UK, ale dovolujeme si Tě dnes bratrsky oslovit otče Josefe. V tomto našem farním společenství, do kterého patříš, by totiž oficiální oslovení neodpovídalo našemu bratrskému a vděčnému vztahu k Tobě … a jsme také přesvědčeni … že idea otce, tedy ne podle těla, ale podle ducha, idea otce jako mistra, který vede svého učedníka, idea otce jako duchovního vůdce, který pečuje o duši svého žáka a idea otce jako vychovatele, který předává instrukce a morálku svému nebo cizímu dítěti (srv. Evelyne Sullerot), akademické a kanonické tituly jednoznačně přesahuje …

Číst dále: Rozdělovští farníci otci Josefu Hřebíkovi k 30. výročí kněžského svěcení

   

Vychází další číslo farního časopisu – „letní“ Prameny (3/2011)

Aktualizováno Pondělí, 13 Červen 2011 17:24 Napsal uživatel Tomáš Mandlík Pondělí, 13 Červen 2011 16:32

V letním čísle farního časopisu Prameny čeká na čtenáře několik zajímavých článků – ohlédnutí za Nocí kostelů 2011 v rozdělovském kostele, reportáž z velikonočního putování do Horní Lužice – Jutry w Serbach. Pokračuje i další Krátké zastavení s varhanami a mnoho krátkých zpráv z farnosti. Vše uzavírá užitečné letní kalendárium událostí v rozdělovském kostele. Ke stažení ve formátu PDF (1,09 MB) zde

 

   

5. 6. První svaté přijímání

Aktualizováno Středa, 08 Červen 2011 20:12 Napsal uživatel P. Jaroslav Kučera Úterý, 11 Květen 2010 14:54

Při slavnostní mši svaté 5.6. přistoupil k Prvnímu svatému přijímání Michal Patera, Nikola Rejlová, Filip Molhanec, Eva Hanáková, Matyáš Trousil, Anička Vinklárková a Magdalena Pastrňáková. Rádi bychom jim popřáli, aby jim tento slavnostní den zůstal navždy v paměti a aby z této svátosti čerpali po celý život. Fotografie v galerii.

 

   

27. 5. 2011 – Noc kostelů 2011 v rozdělovském kostele sv. Václava

Aktualizováno Pondělí, 30 Květen 2011 20:50 Napsal uživatel Vladimír Přibyl Sobota, 28 Květen 2011 00:00

Noc kostelů v kostele sv. Václava v Rozdělově, již připravovala farnost několik měsíců a do jejíž přípravy se zapojili nejen „farníci“, ale i řada přátel, zpočátku probíhala v režii deštivého počasí. Po mši svaté, jež byla zakončena tradiční májovou pobožností, zahájil program P. Jaroslav Kučera, který společně s Martinou Vermachovou, která se stala průvodcem večera, vyzval přítomné, aby na památku svých zemřelých přátel zapálili svíci, jež nám je bude po celou dobu setkání připomínat. Následoval krátký koncert chrámového sboru, po kterém Josef Vermach přiblížil přítomným historii památky, a to v souvislosti s dějinami obce Rozdělov. Paralelně probíhala hra pro nejmenší návštěvníky – Po stopách kostelníka. Poté Pavla Rejhonová seznámila přítomné s opravenými varhanami a nato proběhl krátký varhanní koncert (Ludmila Švarcová a Pavla Rejhonová). O 21. hodině přišel na pořad dvacet let starý dokument o obnovené rozdělovské kapli sv. Mikuláše, a tak zatímco na jedné straně plály svíčky zapálené za zemřelé přátele, na straně druhé jsme si podobu řady z nich mohli připomenout na filmovém dokumentu. V té době navštívil rozdělovský kostel i primátor města Ing. Dan Jiránek. Po promítání nastoupil farní sbor se svým druhým koncertem (sbor řídila Pavla Rejhonová a Tomáš Mandlík), na programu byl i pravoslavný zpěv mariánského Akafistu. Po tomto vystoupení zazněl saxofon, flétna, bubínky, kytary a zpěv farní kapely. Večerní program ukončily zpěvy z komunity v Taize (řídil Tomáš Mandlík), zpívané modlitby. V tu chvíli byla zhasnuta všechna světla, a tak pouze svíce v rukou účastníků setkání (v nich jakoby se odráželo světlo zapálené velikonoční svíce) vytvořily jedinečnou atmosféru a zároveň světelnou tečku tohoto mimořádného setkání – Noci kostelů 2011.

••Na snímcích zleva • rozdělovský farní chrámový sbor při úvodním vystoupení • kostel se zaplnil návštěvníky • Josef Vermach a komentovaná prohlídka kostela •• Pavla Rejhonová při výkladu u rozdělovských varhan • rozsvěcování svící za naše přátele • primátor města Kladna ing. Dan Jiránek a rozdělovský farář P. Jaroslav Kučera •• Dan Jiránek také zapálil svíci za zesnulé Rozdělováky • z koncertu rozdělovské farní kapely • Zpěv o Naději - meditativní zpěvy z Taize ••

 

Další fotografie v galerii Jan Žofáka

Program Noci kostelů v Rozdělově

Stručná historie rozdělovského kostela sv. Václava ve formátu PDF (4,68 MB)

   

Strana 49 z 54

<< Začátek < Předchozí 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Další > Konec >>