Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Vítejte na webu Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

Koncert estonské hudby a rozdělovské Farní kapely – 27. 9. 2011

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Úterý, 22 Listopad 2011 13:17 Napsal uživatel Administrator Úterý, 27 Září 2011 20:29

Římskokatolická farnost Kladno Rozdělov ve spolupráci s Kongregací sester Neposkvrněného početí Panny Marie uspořádala v úterý 27. září 2011 v kostele sv. Václava koncert estonské lidové hudby a křesťanské hudby; vystoupily dva soubory mladých z estonského Tartu – SIRELI (ŠEŘÍK) a KAPTEN TRUMM (KAPITÁN BUBEN). Zazněly také křesťanské písně v podání rozdělovské Farní kapely.

 

 

Farní kapela na oslavě v Korálku

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Středa, 09 Listopad 2011 14:55 Napsal uživatel Kateřina Přibylová Pátek, 23 Září 2011 18:58

Speciální a praktická škola Korálek v Kladně slavila 20 let, a protože nás s touto školou pojí četná přátelství, zahráli jsme s farní kapelou pár lidových a dětských písní na jejich „narozeninové“ oslavě v úterý 20. září. Neměli jsme lehký úkol, jelikož před námi vystoupil dětský sbor složený z žáků školy, myslím však, že i naše hraní a zpívání sklidilo úspěch, alespoň podle toho, jak děti i další návštěvníci oslavy zpívali a tančili.

Bylo to velmi milé setkání a již se těšíme, až se s dětmi z Korálku setkáme o Vánocích.

   

Nové číslo farního časopisu – Prameny

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Úterý, 20 Září 2011 14:35 Napsal uživatel Tomáš Mandlík Úterý, 20 Září 2011 00:00

Nové číslo farního časopisu Parmeny přináší po úvodním slově rozdělovského faráře P. Jaroslava Kučery dva příspěvky P. Josefa Hřebíka. Připomeneme si jeho homilii, kterou pronesl v rozdělovském kostele u příležitosti 30. výročí přijetí svátosti kněžství. Nato se začteme do životních osudů kněze a básníka Jana Lebedy, pozdějšího pomocného biskupa pražského, který v rozdělovské farnosti v letech 1958 - 1968 působil a jehož 20. výročí úmrtí si letos připomínáme. Podstatná část časopisu je věnována zážitkům rozdělovských mladých na setkání se Svatým otcem v Madridu. Pokračujeme v seriálu o varhanách a čtenář zde také nalezne užitečné kalendárium společných setkání. Časopis ve formátu pdf k nahlédnutí zde. O svatováclavské poutní mši svaté by měl být k dispozici i v tištěné podobě.

   

Pozvání – sobota 17. září – benedikce nového kříže u Velké Dobré

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Pondělí, 22 Srpen 2011 13:49 Napsal uživatel Vladimír Přibyl Pondělí, 22 Srpen 2011 13:31

Doberský rodák Josef Horák poslal pozvání k benedikci nového kříže při silnici z Velké Dobré – směr Braškov -Toskánka, která se uskuteční v sobotu 17. září. Kříž nahradí starší dřevěný, který před časem zanikl. Původní kříž byl vztyčen v roce 1836. Před požehnáním nového kříže proběhne od 14 hodin mše svatá v kapli Nalezení svatého Kříže ve Velké Dobré. Poté, kolem 15 hodiny, se uskuteční vlastní benedikce nového kříže.

Při jednom z návratů z hájeckého kláštera jsem se zastavil u Josefa Horáka, abych se na nový kříž podíval, tehdy krásně voněl fermeží. Z tohoto setkání jsou i následující snímky, na posledním jsem zachytil i zhotovitele – Josefa Horáka, který se zasloužil o zachování paměti místa.

   

Ve františkánském Hájku s pražským arcibiskupem

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Sobota, 24 Září 2011 06:59 Napsal uživatel Tomáš Linhart Neděle, 11 Září 2011 16:15

V sobotu 10. září jsme si v Hájku připomněli narozeniny Panny Marie, jež v celé církvi slavíme od konce 7. století. Nebývale mnoho poutníků prošlo branou kláštera, kterou zdobí sochy sv. Františka a sv. Antonína. Jedním z důvodů mohlo být příjemné počasí, ale zřejmě hlavním „magnetem“ byla přítomnost arcibiskupa pražského Dominika Duky, pro nějž byla návštěva Hájku premiérou. Příchod účastníků pěší poutě z Hostivic – Starých Litovic, doprovázený zpěvy z barokních kancionálů započal bohatý hájecký program. Mši svaté předcházela modlitba růžence a svátost smíření. Liturgický průvod s bohatě zdobeným evangeliářem tentokrát nezamířil do refektáře, jak tomu bývá, ale do dvora, kde byl v ambitu zřízen oltář pro slavení eucharistické hostiny. Všem přítomným se tak naskytlo dostatek prostoru. Ve spojení s kvalitním ozvučením vznikly příhodné podmínky pro pozorné slavení mše svaté, jejímž hlavním celebrantem byl arcibiskup Dominik Duka. Při svém kázání hovořil o daru milosti, která je nám energií na cestě a kterou od Boha dostáváme díky Jeho nekonečné lásce k nám. Toto Boží působení v nás také způsobuje nové dispozice a tak můžeme v každém okamžiku našeho života plnit úlohu od Pána očekávanou. Tak jako Panna Maria, která na základě svého svobodného rozhodnutí řekla na andělovo zvěstování své „ano“, stala se matkou Ježíše Krista a získala tak podíl na dějinách spásy. Nemáme zůstat pouze u slov. Bůh již od počátku volá člověka k cestě odpovědnosti ve svobodě. Panna Maria tuto „zkoušku“ svobody složila. A my k Ní nyní můžeme přicházet, jelikož nám na základě svých vlastních zkušeností rozumí – je nám skutečnou Matkou. 
Po skončení mše následovaly tradiční Loretánské litanie a po občerstvení očekávaná beseda moderovaná Filipem Janem Rathouským. Vzešlo mnoho zajímavých dotazů, na které arcibiskup Dominik Duka otevřeně a upřímně reagoval. Povzbudil nás k radosti z naší víry a svobody, ve které žijeme. Přičemž mnohdy nedostatečně využíváme možnosti, které se nám dnes nabízejí. Také připomněl a zdůraznil nutnost kvalitní náboženské výuky. Závěrem otec arcibiskup vyjádřil přání:„Společnými silami dát Hájku lepší podobu“, za což sklidil uznalý potlesk přítomných. Adorace zakončená slavnostním požehnáním učinila symbolickou tečku za příjemně stráveným svátečním časem na mariánském poutním místě kladenského vikariátu. Deo Gratias. Další fotografie z průběhu poutě na snímcích Jiřího Horského

   

Strana 50 z 56

<< Začátek < Předchozí 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Další > Konec >>