Svatý Otec – František

Arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner

Kladenský vikariát

Doporučujeme

DONÁTOR – podpora nejen kněží v arcidiecézi

MISÁL

LITURGIE

Fotogalerie farnosti

rajce.net | místo pro vaše fotografie

Vítejte na webu Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Kladno-Rozdělov

Farní beseda – Nad knihami Nového zákona –pátek 15. října

Aktualizováno Pátek, 15 Září 2017 17:02 Napsal uživatel Administrator Středa, 17 Únor 2010 18:20

První podzimní farní beseda měla na programu setkání s novozákonním biblistou s Jaroslavem Brožem Th.D. S.S.L. z katedry biblických věd Katolické teologické fakulty UK. Tento náchodský rodák (* 1963) se soustavně zabývá knihami Nového zákona, v roce 1994-1997 studoval na Pontificio Istituto Biblico v Římě, od roku 2001 člen Katolické biblické asociace USA (active member of Catholic Biblical Association of America). Letos (4. 7.) jmenován kanovníkem Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském.

V homilii nad liturgickými texty ke sv. Terezii promluvil o nutnosti modlitby, o její úloze v životě této světice i další karmelitky sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Téma modlitby bylo také stěžejním motivem na přednášce v klubovně farnosti, kde se biblista věnoval pavlovské teologii, zejména Prvnímu listu svatého apoštola Pavla Soluňanům … jako vhodný text vybral úryvek z úvodní kapitoly … Před naším Bohem a Otcem vzpomínáme bez přestání, jak je vaše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho Pána Ježíše Krista vytrvalá (1Sol 1,3) … dále se věnoval i úvodnímu pozdravu v tomto listu … Milost vám a pokoj (1Sol 1,3). V této souvislosti připomněl význam prosebné modlitby. Inspirativním byl pro posluchače ohlas pavlovské teologie v díle bl. Matky Terezy z Kalkaty, jejíhož 100. výročí narození jsme nedávno vzpomněli … závěrem společně se svým kolegou doc. Josefem Hřebíkem Th.D. S.S.L. odpověděl na několik dotazů. Věříme, že Jaroslav Brož mezi nás opět někdy zavítá. (snímky Jan Žofák a Vladimír Přibyl)

 

 

 

 

 

20 let kněžství otce Jaroslava (1990 – 2010)

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Středa, 17 Listopad 2010 12:52 Napsal uživatel Administrator Pondělí, 28 Červen 2010 17:19

V neděli 27. června si rozdělovská farnost připomněla 20. výročí udělení svátosti kněžství rozdělovskému faráři P. Jaroslavu Kučerovi (* 21. 8. 1956, Plzeň). Po  vysvěcení (30. 6. 1990) Jaroslav Kučera působil na Rakovnicku, nejprve jako administrátor v Čisté; později se stal farářem v Rakovníku. Před pěti lety přichází do Rozdělova, kde byl ustanoven i jako okrskový vikář kladenského vikariátu. Vyprošujeme mu Boží požehnání, dary Ducha svatého, pevné zdraví. Děkujeme za vše, otče Jaroslave. (foto Jan Žofák)

 

Další snímky v galerii Jiřího Horského.

 

   

Den rozdělovské farnosti ve františkánském klášteře v Hájku

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Pondělí, 24 Květen 2010 08:20 Napsal uživatel Administrator Neděle, 11 Duben 2010 18:09

V sobotu 22. května proběhl Den rozdělovské farnosti ve františkánském klášteře v Hájku, někteří putovali pěšky (start od rozdělovského kostela v 6 hodin), někteří na kolech (několik defektů, bez úrazu), řada „poutníků“ automobily a hlavní skupina autobusem. Po příjezdu a přivítání správci kláštera – manželé Langovi – připomněl krátce historii konventu Vladimír Přibyl, nato následovaly Mariánské litanie před Pannou Marií Hájeckou v Loretánské kapli. Program pokračoval pásmem mluveného slova  Žil jednou jeden člověk, jmenoval se František, které doprovázela rozdělovská farní kapela. Středem setkání byla mše svatá, po které následovalo společné pohoštění. Vše zakončilo svátostné požehnání v refektáři kláštera. Společně s rozdělovským farářem P. Jaroslavem Kučerou, který setkání vedl, nás provázel celý den rektor kaple v Hájku – Jan Maria Vianney Dohnal ofm. Pro zájemce ke stažení pásmo z Františkánských pramenů –  Žil jednou jeden člověk, … a zpěvníček. Snímky ze setkání v galerii.

   

Velký den rozdělovské farnosti

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Aktualizováno Úterý, 11 Květen 2010 14:57 Napsal uživatel Administrator Neděle, 09 Květen 2010 19:08

V neděli 9. 5., na šestou neděli velikonoční, byla udělena v rozdělovském kostele svátost biřmování devíti mladým ženám a mužům. Pečeť Ducha svatého přijali: Kateřina Ranšová, Veronika Hanáková, Magdaléna Pavlíková, Anita Brožková, Růžena Samková, Eliška Matějková, Norbert Žofák, Jan Žofák a Marcela Chlumecká. Ruce při udělování této svatosti vložil na naše biřmovance pomocný biskup pražský Mons. Karel Herbst, který je při homilii povzbudil a vyzval, aby se stali novými lidmi, dobrými křesťany. Aby každý den dokázali rozlišovat dobro a zlo. Jen tehdy budou žít v pokoji, ne v tom zdánlivém pokoji, ale v tom, který nám zanechal Pán … Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí (Jan 14,27). Po mši svaté proběhlo přátelské setkání Mons. Karla Herbsta s biřmovanými, jejich kmotry a přáteli. Poděkování patří P. Jaroslavu Kučerovi, který skupinu rozdělovských farníků na přijetí této svátosti trpělivě o pátcích připravoval; a jak všichni uvedli, na ta setkání se vždy těšili. Obrazová reportáž z biřmování v galerii.

   

Strana 56 z 56

<< Začátek < Předchozí 51 52 53 54 55 56 Další > Konec >>